•• OPDAT WIJ HET NOOIT VERGETEN. ••

contact

Programma herdenking Massagraf tijdens de wandeltocht

Ceremonie bij 9e Exodustocht 29 juni 2019 bij ere Massagraf

 

Thema: dienstbaarheid en heldhaftigheid in stilte, een ode aan Henk Lentjes

09.15 uur:  wandelend naar Gedenkpark vanaf de Buitenpoort te Huissen . Stapvoets, samen met jeeps en de doedelzakspelers. Genodigden en belangstellenden gaan via de Doelenstraat richting entree Begraafplaats. Doedelzakspelers gaan via voormalige Protestantse entree.

09.30 uur: Aanwezig bij het Massagraf en Exodus monument.  Welkomstwoord door ceremonieleider Guus Versmissen: burgemeester Marianne Schuurmans- Wijdeven en wethouder Theo Janssen namens het College; mevrouw Gina van Dort namens het Rode Kruis, vertegenwoordigingen van de Historische Kring Huessen, Stinase, Stichting Gedenkpark Huissen Stad, Scouting Huissen Stad en de gasten: Royal British Legion, A warm welcome to our friends!
Tevens van harte welkom aanwezige belangstellenden, familie en wandelaars.

09.33 uur: woord aan burgemeester Schuurmans-Wijdeven namens gemeente Lingewaard.
09.37 uur: woord aan Martien van Hemmen, voorzitter van het Exoduscomité.
09.41 uur: woord Ruben van Ottele, namens de Scouting Huissen Stad
09.46 uur: voordracht namens scouting
09.48 uur : Kort muzikaal intermezzo
09.52 uur : gevolgd door 1 minuut stilte voor burger oorlogsslachtoffers.
09.53 uur : Onder begeleiding van doedelzakmuziek:
Aansluiten plaatsen van de bloemstukken. 
09.58 uur direct gevolgd door:  Scouting  leggen van bloemstuk bij het Exodusmonument.
Overige gasten krijgen de gelegenheid een bloem te plaatsen
10.05 uur einde bijeenkomst. wandelaars vervolgen hun weg.

Er is nog geen nieuws.