•• OPDAT WIJ HET NOOIT VERGETEN. ••

contact

Programma herdenking Massagraf tijdens de wandeltocht

Ceremonie bij 9e Exodustocht 29 juni 2019 bij ere Massagraf

Thema: Vrijheid kun je delen.

09.15 uur:  wandelend naar Gedenkpark vanaf de Buitenpoort te Huissen . Stapvoets, samen met jeeps en de doedelzakspelers. Genodigden en belangstellenden gaan via de Doelenstraat richting entree Begraafplaats. Doedelzakspelers gaan via voormalige Protestantse entree.

09.30 uur: Aanwezig bij het Massagraf.  Welkomstwoord door ceremonieleider Guus Versmissen:

Uit naam van het Exoduscomité welkom heten: wethouder Theo Janssen namens het College; Gina en Janny Minnen namens het Rode Kruis, vertegenwoordigingen van de Historische Kring Huessen, Stinase, Stichting Gedenkpark Huissen Stad, mevrouw van Essen namens Stichting Samen Verder Putten en de Royal British Legion. A warm welcome to our friends!Tevens van harte welkom aanwezige belangstellenden en wandelaars.

09.34 uur: wethouder Theo Janssen namens gemeente Lingewaard.

09.38 uur: Martien van Hemmen, voorzitter van het Exoduscomité.

09.42 uur : Kort muzikaal intermezzo

09.46 uur : gevolgd door 1 minuut stilte voor burger oorlogsslachtoffers.

09.48 uur : Onder begeleiding van doedelzakmuziek: Afsluitend verzoek ik u om de bloemstukken te plaatsen:

Allereerst de symbolen: Marigold Memorial door het  Exoduscomité, vervolgens de Pooppy krans door de representative of the Royal British Legion.

de bloemstukken door: de heer Theo Janssen namens de gemeente,  de vertegenwoordiging van de Historische Kring Huessen,  de vertegenwoordiging van het bestuur van Stinase, Gina en Janny namens het Rode Kruis, Mevrouw van Essen namens Stichting Samen Verder Putten,Namens het bestuur van de Stichting Gedenkpark Huissen Stad.

09.58 uur direct gevolgd door overigen die gelegenheid krijgen voor het leggen van een bloemstuk bij het Exodusmonument.

09.59 uur einde bijeenkomst.

 

10.00 uur Genodigden naar de Buitenpoort. Wandelaars vervolgen hun weg

Online inschrijven is geopend

De inschrijving voor de 9e editie van de Exodus...

Kijk verder