•• OPDAT WIJ NIET VERGETEN. ••

contact

Fort Pannerden toont oorlog en exodus in Lingewaard

In het kader van Gelderland Herdenkt organiseert Fort Pannerden een tentoonstelling over oorlog in de Betuwe. Fort Pannerden werkt hiervoor samen met het Exodus Comité Huissen. Een kleine indringende tentoonstelling: opdat we het nooit zullen vergeten.

Weinig mensen, behalve Betuwenaren, weten dat na Operatie Market Garden, vanaf 17 september 1944, de oorlog in de Betuwe pas echt begon! Gedurende zeven lange, natte, koude maanden werd het gebied, dat ingeklemd ligt tussen de Rijn en de Waal, frontlinie tussen zowel geallieerden als Duitsers. Zware bombardementen en beschietingen richtten enorme schade aan en eisten het leven van talloze burgers. Huizen, boomgaarden, wegen en spoortrajecten werden verwoest en de dijk bij Elden werd opgeblazen door de Duitsers. Woningen werden bezet door zowel geallieerden áls Duitsers. Er werd geplunderd en vee werd afgeslacht door beide partijen.

Tenslotte moesten alle bewoners, die nog niet waren gevlucht, gedwongen evacueren. Op een duizendtal mannelijke Betuwenaren na, zij vormden het zogenaamde Manneneiland. Zij moesten op last van het Militair Gezag redden wat er te redden viel aan vee en oogst om de bevrijde gebieden te voorzien van eten.

De tentoonstelling

In deze tentoonstelling richten wij onze aandacht vooral op de plaatsen die nu deel uit maken van de gemeente Lingewaard. Door middel van foto’s en teksten over de feiten, dorpen en verhalen van getroffenen, krijgt men een beeld van deze periode in dit gebied.

Tijdens de tentoonstellingsperiode worden in onze winkel de Marigold speldjes verkocht (als symbool voor de burgerslachtoffers) en het bijbehorende boekje: ‘Zij, die voor u paraat stonden’.

Opening

De opening van de tentoonstelling is op zaterdag 28 september. De tentoonstelling is de hele zaterdag al te zien en wordt om 16.00 officieel geopend (inloop 15.30) door wethouders Helga Witjes en Theo Janssen. Vanaf dan is de tentoonstelling tijdens de openingstijden van het fort gratis te bezoeken.

Naar het overzicht
  • Fort Pannerden toont oorlog en exodus in Lingewaard