•• OPDAT WIJ NIET VERGETEN. ••

contact

Wie zijn wij

Bestuur Stichting Exodus Wandelevenement:

              

Dhr Martien van Hemmen - Voorzitter      

              

Dhr Guus Versmissen - bestuurslid        Dhr Jan in 't Hout - Penningmeester

Vacant - bestuurslid 

Samenstelling Exoduscomité en taken;

Dhr Martien van Hemmen -  Lid, Voorzitter, Historie, PR, sponsorzaken, PR Wandeltocht, Monumenten en overige projecten

 

Dhr Henk Eerden - Lid, Hfd logistieke zaken Wandeltocht en projecten

 

Dhr Johan Arends - Lid toezichthouder Wandeltocht 

Mevr Hanny Harrewijn - Lid, ass secretaris projecten, PR

  

Dhr Geert Visser- Lid, Vz Hist Kring Elden, historie, PR

  

Dhr Henk van Rheede - Lid, Vz Vrienden van Meinderswijk, historie, PR

Dhr Jan in 't Hout - Lid, Penningmeester, Calamiteiten en vergunningen wandeltocht, adhoc fotograaf

Jan Castelein - Lid, verkeersregelaars uit Driel, alg zaken.

Henk van Eimeren - Lid, vertegenwoordiger vanuit middenstand Huissen

  

Dhr Guus Versmissen - Lid, Historie en onderwijs

 

Medewerkers Exodus wandeltocht;

Pieter Helmig, John Gijsberts, Dennis Eerden, Ini Eerden, Jan-Marius en Marian van Roon, Wim Woudt, Wim Heezen, Theo Lenderink, Bas Bouwmeester, Anja Arends, Bart Peters,  Wil van Elk, Saskia Trap-Arends, Babette in t Hout,  Helma van Lent, Willianne Langeweg, Dennis Stipkes, Hendriette Rijfkogel-van Lent, Sixta Kugel, Evelien Hantink, Door Mom en Exodus Evacuatie uitbeeldingsgroep.

 

Awraham Soetendorp bezocht graven van zijn onderduik-ouders in Huissen en Velp

Awraham Soetendorp bezoekt graven van zijn onde...

Kijk verder

Waardige herdenking 2 oktober 2022

Ingetogen herdenken leeft - Bloemlegging bij ma...

Kijk verder

5 mei viering 2022

De 5 mei viering 2022 was een groot en divers s...

Kijk verder

herdenkingen 4 mei 2022

Op 4 mei 2022 vonden er weer diverse mooie herd...

Kijk verder

Theaterwandeling groot succes

Op 23 en 24 april vonden er prachtige en goedbe...

Kijk verder

Ridderorde voor Martien van Hemmen

Martien van Hemmen geridderd in de orde van Ora...

Kijk verder

Theaterwandeling `vergeten...herinneren…verzwijgen… vertellen’

Theaterwandeling `vergeten...herinneren…verzwij...

Kijk verder