•• OPDAT WIJ NIET VERGETEN. ••

contact

Stille Helden, een aangrijpende videoclip

Het internationale project Stille Helden van de Stad Duisburg en het Exoduscomité is een eerbetoon aan mensen die het juiste doen op het juiste moment. Hierbij gaat het om zeer zware omstandigheden, zoals een oorlogssituatie. Meer dan 70 jaar geleden deed zich in het Duits-Nederlandse grensgebied een situatie voor die in bepaalde opzichten vergelijkbaar is met de actuele situatie. Hiermee wordt de stroom van vluchtelingen bedoeld die het oorlogsgeweld tracht te ontvluchten. 

Resultaat is een bijna 8 minuten durende indringende videoclip. Het aansprekende lied komt uit de pen van het project van de Duisburgse kunstenares en componiste Anke Johannsen. Naast filmbeelden van vluchtelingen uit de periode '44-'45 ziet men in het Nederlands en Duits korte teksten. Deels ontstaat door de (vraag)stelling een interactie met de kijker, zodat het ook uitnodigt tot een actieve opstelling. De hoofdtitel heeft als pakkende slogan: 'Wij hebben de geschiedenis in de hand', gelardeerd met indrukwekkende historische foto's. Resultaat is een 'levend' en indrukwekkend kunstwerk met een krachtige positieve emotionele impact. Inspirerende helden waren de Duisburgse reder Hans Milchsack (1904-1984) die na de oorlog door de Britten als burgemeester van Wittlaer werd geïnstalleerd en de in Polen geboren Nederlandse 'Rode Kruis veteraan' Chil Szerkowski (1900-1972). Beiden hebben met gevaar voor eigen leven veel mede-burgers geholpen tijdens WO II.

Van groot belang is, dat 'Stille Helden' thematisch en moreel ondersteund wordt door beschermheren met een sterke reputatie. De heren Job Cohen, oud-burgemeester van Amsterdam en Jan Terlouw, voormalig minister en schrijver, steunen het project. Dat zelfde geldt voor de heer Josef Krings, oud- burgemeester van de stad Duisburg. Veel aan het project verbonden werkzaamheden zijn door vrijwilligers uitgevoerd; financiële support was afkomstig van de Euregio Rijn Waal. Andere projectpartners zijn het Bevrijdingsmuseum, het Airbornemuseum, het Dominicanenklooster te Huissen, De Volkshochschule Duisburg, het OBC te Elst en de Brits-Duitse Vereniging uit Duisburg. De kick-off vond plaats voor de Euregioraad in Berg en Dal, voor overige belangstellenden het OBC te Elst en de Volkshochschule te Duisburg.

bekijk de video clip op :  www.exodushuissen.nl onder het kopje Stille Helden.

 

Stille Helden, ein beeindruckender Videoclip

Das internationale Projekt 'Stille Helden' der Stadt Duisburg und des Exoduscomité ist ein Tribut an Menschen, die das Richtige zur richtigen Zeit tun. Im Fokus sind dabei extreme Lebensumstände, wie beispielsweise in einer Kriegssituation. Mehr als 70 Jahre her lag im deutsch-niederländischen Grenzgebiet eine Situation vor, die in mancher Hinsicht mit einer aktuellen Situation vergleichbar ist.
Gemeint ist ein aktueller Flüchtlingsstrom, der der Gewalt des Krieges versucht zu entfliehen.

Das Ergebnis des Projektes 'Stille Helden' ist ein fast achtminütiger beeindruckender Videoclip. Der ansprechende Song stammt aus der Feder der Duisburger Projektkünstlerin und Komponistin Anke Johannsen. Neben Aufnahmen von Flüchtlingen aus dem Zeitraum 1944/45 werden niederländische und deutsche Kurztexte gezeigt. Die Fragestellungen lassen eine Interaktion mit dem Betrachter entstehen, sodass er eingeladen ist, persönlich Position zu beziehen. Der Haupttitel ist ein griffiger Slogan: 'Wir haben die Geschichte in der Hand'; mit eingängigen historischen Fotos gespickt. Das Ergebnis ist ein 'lebendiges' und beeindruckendes Kunstwerk mit einer starken positiven emotionalen Wirkung. Inspirierende Helden waren der Duisburger Reeder Hans Milchsack (1904-1984), der nach dem Krieg Bürgermeister von Wittlaer (Düsseldorf) wurde und der in Polen geborene Niederländer und 'Rotes Kreuz Veteran' Chil Szerkowski (1900-1972). Beide haben unter Einsatz ihres Lebens vielen Mitbürgern in der Zeit des Zweiten Weltkriegs geholfen.

Von großer Bedeutung ist, dass 'Stille Helden' thematisch und moralisch begleitet wurde von Förderern mit starker Reputation. Herr Job Cohen, der ehemalige Bürgermeister von Amsterdam und Jan Terlouw, ehemaliger Minister und Schriftsteller, unterstützen das Projekt. Das gleiche gilt für Herrn Josef Krings, den ehemaligen Bürgermeister der Stadt Duisburg. Viel der projektbezogenen Zusammenarbeiten wurden durch ehrenamtliche Kräfte ausgeführt; Finanzielle Unterstützung kam von der Euregio Rhein-Waal. Weitere Projektpartner sind das Befreiungsmuseum, das Airborne Museum, das Dominikanerkloster in Huissen, die Volkshochschule Duisburg, OBC Elst und die deutsch-britische Gesellschaft in Duisburg. Die Kick-off des Projektes fand statt vor dem Euregio Rat in Berg en Dal, der OBC Elst und der Volkshochschule Duisburg.

Sehen Sie das Videoclip:
www.exodushuissen.nl, Stichwort 'Stille Helden'.