•• OPDAT WIJ NIET VERGETEN. ••

contact

Onthulling Sherman tank monument

Rivierengebied Herdenkt; dus dat geldt zeker voor het Herinneringslandschap in Park Lingezegen.
 
Op zondag 29 september, om 14.30 uur, wordt bij De Heuvel, nabij de plek waar De Vergert kruist met de Heuvelsestraat, een kunstige, metalen uitsnede van de legendarische Shermantank onthuld.Het monument herdenkt enerzijds de bittere strijd die daar rond De Heuvel en de Linge woedde, en staat anderzijds symbool voor de tragiek van burgers in oorlogstijd.
 

Meer dan vijf meter lang en tweeënhalve meter hoog wordt de uitsnede. Het monument geeft twee kanten van de oorlog weer. De voorkant van de tank is roestig en weerbarstig en daarmee staat het voor de hardheid va oorlog. Het wordt een zogenaamd walking around monument. Het is daarmee ook een ontdekking- en bezinningsplek. De achterkant van de Sherman zal er heel anders uitzien want hier wordt het symbool voor de burger afgebeeld: De Marigold, de Goudsbloem, wordt afgebeeld met daarbij de tekst "Iedere burger telt'.

Bij deze herdenkingsplaats worden dus het militaire en het burger element als het ware met elkaar verbonden. Het militaire aandeel is er onmiskenbaar. Stille getuige is de nabij staande kapel als een ware landmark. Het is de bedoeling dat de Sherman-uitbeelding juist op bescheiden wijze versterkend werkt naar de reden waarom de kapel juist op deze plaats van De Heuvel staat. 

Eind september en begin oktober 1944 is, na de mislukking van Market Garden, de Betuwe frontgebied. Het Duitse leger doet verwoede pogingen om de geallieerden terug te dringen en om de Waalbrug weer in bezit te krijgen. Rondom De Heuvel beuken alom gevreesde Tigertanks en Duitse militairen in op Britse soldaten en hun tanks: Shermans. De onbeschrijflijk harde strijd, vaak gepaard gaand met 'man tegen man' gevechten wordt gewonnen door de geallieerden. Beide partijen betreuren vele doden. Het is een bijna vergeten slag, maar in de overdracht is het bij de bevolking gegrift in het collectieve geheugen. De bevolking, die te lijden had van de strijd doordat over en weer duizenden granaten werden afgevuurd en omdat het leidde tot het Niemandsland. Iedereen was genoodzaakt huis en haard te verlaten. Honderden burgers in de diverse kernen vonden de dood. De tragiek in dit deel van de Betuwe mag nooit verloren gaan tussen Market Garden en Veritable, twee belangrijke operaties.

In april 2020 - in de maand dat de Betuwe werd gezuiverd - zal het monument compleet worden gemaakt met een drietalig informatiepaneel zoals die er al diverse staan in park Lingezegen.

De WO II markering zal ook toegankelijk worden gemaakt voor passanten met lichamelijke beperkingen. Iedereen moet in de gelegenheid worden gesteld om van de uitbeelding en het informatiepaneel kennis te nemen.

Sprekers zijn namens College Lingewaard wethouder Theo Janssen,Bauke Huisman namens B.O.I.C. en Gijs Bouwman, voorzitter van de Historische Kring Bemmel.

Opdat wij niet vergeten.

 

Naar het overzicht