•• OPDAT WIJ HET NOOIT VERGETEN. ••

contact

Theater uitvoering "Burger in Nood".

Theateruitvoering WO II ‘Burger in nood’ 
Locatie: Zandse Theater Kerk
Vrijdag- en zaterdagavond 3 en 4 april en zondagmiddag 5 april.

THEATERPRODUCTIE ‘Burger in Nood’ 2019-2020

Thema van de burger in oorlogstijd maar dan tegen een hedendaags daglicht.

Achtergrond:

Op 17 september 1944 startte de Operatie Market Garden. Binnen een week van heftige strijd was duidelijk, dat deze immense operatie jammerlijk mislukt was.  Bij ’t Looveer in Huissen vielen op 17 september 1944 23 burgerslachtoffers als gevolg van oorlogsgeweld. Vanaf die datum waren ook reeds duizenden burgers vanuit Arnhem zuid en Elden gevlucht naar omliggende plaatsen, waarvan de belangrijkste Huissen was.

Na de mislukking werd de Over Betuwe frontgebied en er volgden maanden van intensieve strijd. Parallel met de Waal en de Neder Rijn doorsnijdt de Linge de Betuwe. Dit water werd de frontlijn. Ten zuiden hiervan was men in dit deel van de Betuwe bevrijd. Toch moesten ook de inwoners van plaatsen als Elst, Bemmel en Haalderen nagenoeg allemaal evacueren naar het zuiden. Ten noorden van de Linge was het gebied vanaf Gendt/Doornenburg- Angeren- Huissen- Arnhem zuid en Elden in handen van de verbeten strijd leverende bezetter.

De strijd brandde na de Operatie Market Garden los. Deze heftige strijd maakte vele slachtoffers onder de burgerbevolking. De meeste slachtoffers vielen als gevolg van geallieerd vuur. In Angeren en Huissen bevinden zich massagraven waar omgekomen burgers, veelal zelf al op de vlucht, zijn begraven.

Op 2 oktober 1944 vond het bombardement op Huissen plaats. De plaats werd grotendeels in as gelegd en circa 150 burgers vonden de dood. In het Gedenkpark Huissen Stad is het ere Massagraf van de hand van Wim Harzing een gedenkplaats geworden.

In 2011 bracht de heer Jan Terlouw een eerste bezoek aan het Massagraf. Zijn woorden waren inspirerend:

"Nooit heb ik geweten, dat er in Huissen, zo dicht onder de rook van Arnhem, een massagraf is waar 150 burgerslachtoffers zijn begraven. Burgers die hunkerden naar de bevrijding en die ten slachtoffer vallen van nota bene het geallieerde vuur…..Zie hier in welk een spagaat burgers kunnen komen in tijden van oorlog. Zie ook wat er kan gebeuren als de rechtstaat ontbreekt. Blijf deze unieke en bijzondere plek tonen aan een ieder, vooral ook de jeugd, opdat gezien en ervaren worden, dat oorlog verschrikkelijk is."

Het lot van de burgers in dit deel van de Betuwe, grotendeels gelegen tussen Rijn en Linge, verdient een ode in de vorm van een theatervoorstelling. Het gaat dan om de 8 maanden durende evacuatie, de exodus, naar het nog bezette noorden en de honderden die als gevolg van de gevechten het leven lieten. Natuurlijk zal in dit kader ook de evacuatie naar het bevrijde deel vanuit de Betuwe naar het zuiden aandacht krijgen. Het komt de context ten goede en het lot van de burger.

Voortvloeiend uit de waarneming van Jan Terlouw is het voor de hand liggend om thematisch aan te sluiten bij de actualiteit. Daarbij is refereren aan de huidige conflictgebieden met de kwetsbare posities van burgers voor de hand liggend.

Naar het overzicht
  • Theater uitvoering "Burger in Nood".