•• OPDAT WIJ NIET VERGETEN. ••

contact

Marigold Symposium 16 april 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BESTEMD VOOR ALLEN DIE EEN VOORAANKONDIGING HEBBEN ONTVANGEN

Betreft: Het eerste Marigold Symposium, dd. 16 april 2020

Door alle ontwikkelingen en maatregelen ten gevolge van het Coronavirus zien we ons genoodzaakt het aangekondigde Symposium van 16 april af te gelasten.

Het is erg jammer maar het kan niet anders.

Wij gaan ervan uit dat we op een later tijdstip alsnog in de gelegenheid zijn om dit symposium te organiseren, wellicht nog in dit bijzondere herdenkingsjaar 2020. 

Zodra we de draad weer op kunnen pakken, zullen we dit ook doen. We zullen u hierover tijdig informeren.

Graag willen we u waakzaamheid en gezondheid wensen.

 

Met vriendelijke groet,

Ed Dumrese (Stichting Marigold Foundation)

Martien van Hemmen (Exoduscomité)

Voor meer informatie:          

www.marigoldfoundation.nl

www.exodushuissen.nl

 

 

Naar het overzicht