•• OPDAT WIJ NIET VERGETEN. ••

contact
 
 
 
Logo comite herdenking 2 oktober
 

Op vrijdag 7 september kwamen op uitnodiging van wethouder Theo Janssen diverse organisaties uit Huissen bijeen. Als vervolg op de eerste 2 oktoberherdenking in 2017 is breed vastgesteld, dat dit initiatief een jaarlijkse herhaling verdient. Daartoe is samenwerking noodzakelijk van diverse partijen en die hebben zich nu verenigd in het ‘Comité Herdenking 2 oktober'

Na de mislukking van de Operatie Market Garden werd onze regio de Betuwe zwaar geteisterd door oorlogsgeweld. In de gehele huidige gemeente Lingewaard werd zwaar gevochten en iedereen werd gelast het gebied te verlaten. Op 2 oktober werd Huissen getroffen door een geallieerd bombardement. Oorlogsgeweld trof iedere kern in Lingewaard. In Huissen bevindt zich het ere Massagraf alwaar meer dan 150 burgers zijn begraven. De ‘Liberation Route Europe luisterkei nummer 42’ vertelt dit drama. Deze luisterkei staat bij de ingang van het Gedenkpark. Op 4 mei wordt deze plaats massaal bezocht tijdens de landelijke Dodenherdenking. 

Op de dag van het bombardement zelf zal voortaan ook een plechtigheid plaats vinden. Opdat wij niet vergeten en ons realiseren in welk een spagaat de burgers in oorlogstijd terecht kunnen komen. De samenwerkende partijen zijn: De beide Huissense Stadsgilden, de Historische Kring Huessen, Stichting Gedenkpark Huissen Stad, Stinase en het Exoduscomité. De gemeente Lingewaard zal het initiatief daar waar nodig faciliteren.

Binnenkort zullen de digitale uitnodigingen worden verzonden en in de krant gepubliceerd worden, iedereen is uitgenodigd. De 'zuilen' van het Comité Herdenking  2 oktober verzorgen de herdenking in de kerk en het Gedenkpark dat op dinsdag 2 oktober duurt van 19.00 tot 20.00 uur. Hierna kan men koffie/thee nuttigen in de Antoniuskapel tot 20.30 uur. Om 20.30 uur zal de Historische Kring Huessen een interessante lezing met presentatie verzorgen in vergaderzaal 1 tegenover de Antoniuskapel voor eenieder die hiervoor interesse heeft. Toegang is gratis.. 

 
Leden van het Herdenkingscomité 2 oktober.
foto: Mireille Borgers ( vrij te gebruiken)