•• OPDAT WIJ NIET VERGETEN. ••

contact

Brief van Leen van Assendelft aan .....

Brief van Leen van Assendelft aan Ria en haar man Jo. Huissen d.d. 24 juni 1945. Het zijn herinneringen aan de familie Scholten-Janssen van de Zandkamp tijdens de oorlogsperiode 1944 en de periode na de oorlog.

Opgetekend: 2 mei 1983 door Hans Hoen

 

Eerste kennismaking.

Ir. Leen van Assendelft uit Arnhem. Collectie : Annie Bouwman-Scholten

De eerste kennismaking vond geloof ik plaats in de zomer van 1944. Mijn vriend Sjoerd Hanskamp (enkele jaren geleden gestorven) was al eerder in contact gekomen en nam mij mee om groente te kopen. Al gauw raakten wij bevriend en later kocht ik ook wel eens boter van hen. De krappe voedselvoorziening bracht mij er toe een pension in Huissen te zoeken en oom Hent, van wie ik inmiddels wist dat hij Hentje de Korte genoemd werd bracht mij  in contact met bakker Jansen ( in de Vierakkerstraat ?) bij wie ik toen introk. Dat was zomer 1944. Kort daarop werd Huissen door het oorlogsgeweld getroffen en wij verloren elkaar uit het oog. Zij evacueerden naar Utrecht en ik naar het sanatorium Berg en Bosch in Bilthoven.   


De Bakkerswagen van Antoon Janssen, bakker uit de Vierakkerstraat te Huissen. (Collectie Dr. Emile Smit)

Daar brachten wij de winter door. Nu ben ik vergeten hoe het precies kwam, maar op een of andere manier kwamen we weer in contact en ik heb de fam. 1x (of 2x?) in Utrecht opgezocht.   

    

Hendrik (Hent) en Dina Scholten-Janssen 13 juni 1932. Collectie: Annie Bouwman-Scholten                                                

Rattenplaag- keuje spoorloos.  

Toen hebben we afgesproken dat ik na de oorlog bij hun zou intrekken, want het huis van Jansen was platgebombardeerd. Ik lag te slapen in een kamertje naast de winkel dat overeind bleef staan. Na de bevrijding toog ik als eerste op de fiets naar Huissen, want door een relatie van de AKU die in Utrecht zat had ik een pasje kunnen krijgen. Het huis was een complete chaos, er hadden Duitsers in gezeten. Ik heb toen zo goed als ik kon wat opgeruimd en schoongeveegd, maar toen tante Dina het zag, barstte in snikken uit, zo erg was het nog. Toen kwam de tijd van de opbouw en langzaam kwamen de materiële voorzieningen weer op gang. Ik weet nog dat ik in de keuken mijn eerste sigaar gerookt heb, want dit zat in het  Door die distributiebonnen kwam tante Dina er achter dat ik mijn verjaardag vergeten was.  

Op zekere dag ontdekte oom Hent dat er ratten bij het huis woonden. Hij had de holen ontdekt en ik moest emmers water boven in de gaten gooien. Hij zat met een bats bij de uitgang en sloeg ze stuk voor stuk dood.

Grad Janssen. Collectie: Annie de Jong-Janssen te Gendt

Het was een waar feest toen de toen de zwaardjeswors(t|) gebakken werd en verorberd met gebakken aardappelen. We hebben ons niet onbetuigd gelaten en oom Hent is er ’s nachts ziek van geweest (ik had niets).Tot de materiële voorzieningen die weer op gang kwamen behoorde ook een biggetje ,,het keuje”. Dat groeide flink in zijn hok in de schuur, maar op zekere dag was hij hem gesmeerd. Oom Hent en ik gingen het veld in. Het onkruid stond nog metershoog en ik vroeg mij in stilte af of er geen landmijnen zouden liggen. Opeens kreeg oom Hent het keuje in het vizier en met een welgemikte snoeksprong dook hij er boven op. Hij keerde naar huis terug zoals de Goede Herder met het schaap. Toen het beest tenslotte een varken was geworden zou het geslacht worden. Dat was werk voor oom Grad. Het varken hing onderste boven aan de leer. Oom Grad stak en mij viel de eer te beurt om met een koekepan de eerste straal bloed op te vangen. Wat wonderwel gelukte. Daarna moest ik snel op reis. ’s Avonds teruggekeerd was de keuken herschapen in een slagerij. 

Snoeken.

We hebben ook nog eens gesnoekt. Op een zondagmorgen trokken we het veld in. Ik had mijn oudste broek aan, omdat ik de sloot in moest om dammen te bouwen van kroos. Oom Hent ook. Toen ging hij door de sloot waden. Daarbij kwam zoveel modder omhoog dat de snoeken waarachtig naar de oppervlakte kwamen. Vandaar werden ze door oom Hent snel de kant opgeworpen en door mij verzameld.

Tot zover.

Enkele toevoegingen:

Hentje de Korte was de bijnaam van Hendrik Scholten woonde Zandkamp f 64a. Dina is Dina Scholten-Janssen echtgenote van Hendrik. Bakker Jansen is bakker Antoon Janssen in de Vierakkerstraat (pand tussen Peperstraat en Burchtgracht. Verwoest in 1944). Grad Scholten is van café het Wapen van Huissen (Zandsedwarsstraat) die voorheen een slagerij had. Ir. Leen van Assendelft geboren te Rotterdam 9 juni 1918 en overleden De Steeg 30 augustus 2011. Verhaal via Annie Bouwman-Scholten-Zandkamp 7 Huissen ontvangen. Info ontvangen via: Boekje van Fietje geschreven door Diny van Assendelft te Heerenveen april 2009.

Brief van Leen van Assendelft aan Ria en haar man Jo. Huissen d.d. 24 juni 1945

Leen opzoeken bij de familie Scholten op de Zandkamp juli 1945. Passage uit het boek: Boekje van Fietje. Geschreven door: Diny van Assendelft te Heerenveen april 2009

 

Naar het overzicht