•• OPDAT WIJ NIET VERGETEN. ••

contact

Slag aan de Karbrug 1948

Slag aan de Karbrug: Groot militair schouwspel op woensdag 14 juli 1948

In het kader van Huissen 600 jaar Stad werd een groot militair schouwspel in het programma opgenomen in de feestweek die duurde van 10-19 juli 1948. 
Scherpschuttersvereniging Montgomery wilde hiermede het feit  herdenking dat Huissen op 13 april 1945 werd bevrijd door de Lincolntroepen  van de 49e Britse Divisie 2e Comp.

Waarom vierde Huissen feest in 1948 ?

Op 13 juli 1348 bevestigde Graaf Johan van Kleef de stad in het bezit  der stedelijke rechten  "om sonderlinge gunst und trouwen diensten" en schonk haar nog meer rechten. Van Mechtild van Gelre ontving de stad vele privileges en "heilsamekeuren" Mechtild bewoonde de burcht van Huissen tot haar dood in 1388.

Programma 14 juli 1948.

11.00 uur Defilé van de troepen van het Garderegiment Prinses Irene, te Arnhem, voor de Autoriteiten  bij het gemeentehuis.
14.30 uur: Opvoering van de slag om de Karbrug, georganiseerd door de scherpschuttersvereniging Montgomery m.m.v  de troepen van het Garderegiment  Prinses Irene, bijgestaan door de Veldartillerie van het depot Ede en de Spitfires  van de vliegbasis  Twenthe.
Voorzitter van S.V.Montgomery was dhr. P. de Swart. (eig. van de Rafa: Radio Apparaten Fabriek Arnhem)

Gedeeltelijk verslag uit de Nieuwe Tijd: het weekblad voor de Over-Betuwe van vrijdag 16 juli 1948.

Reeds woensdagmorgen vroeg brachten de bekende bussen der G.T.W. honderden naar het  oude stadje, hetwelk op deze dag de bevrijding in  April 1945 herdacht met een groot militair schouwspel, de  Slag aan de Karbrug. Op het gemeentehuis verzamelden zich de burgerlijke en militaire autoriteiten voor het defilé der troepen, dat prompt elf uur een aanvang nam. Gelukkig bleef de regen uit, zodat tegen half twee zich een grote stroom mensen, afkomstig uit vele provincies, zich naar het voormalige slagveld aan de Karbrug begaven om de demonstatie bij te wonen. Met spanning volgde men de groots opgezette manoevre, waarvan wel het hoogtepunt vormde het  ingrijpen van de vier Spitfires van de Vliegbasis Twenthe,  die hun bommen wierpen in het ,,vijandelijke,, kamp. Daadwerkelijk bleek die belangstelling nog eens in de som van ruim f. 300.= , welke  voor het Thuisfrontwerk  werd ingezameld bij een collecte van het Thuisfrontcomité Huissen-Stad.

defile  bezoekers

spitfire  tank wordt gereed gemaakt

Het geheel had een vlot verloop en Majoor van Emden en zijn staf. alsmede het bestuur der S.V. Montgomery verdienen dan ook alle lof !

Note:

Uit gesprekken met diverse Huissenaren heb ik vernomen dat de volgende personen waren verbonden met S.V.Montgomery. Initiatiefnemer Wezendonk (sr.) Het clubhuis was bij: Café Onder de Linden in de Struifstraat.
Voorzitter: P.de Swart en verder: mevr. J.Elings, dhr. F.Schopman, dhr. T.Dicker en dhr. Olde Juninck (politieman).  O.a. dhr. Neijenhuis (Monkes), Jan Hendriks (van Tinus) en Majje van Trui waren in die tijd aangesteld om de sloten en ook de strang maar ook de oevers van de Linge te ontdoen van oorlogstuig en men stuitte toen ook wel op onaangename dingen. Door bewoners in de buurt van de Linge werd veel oorlogsspul gevonden en dat moest men natuurlijk inleveren ! Het schijnt dat b.v. vele gevonden geweren werden gebruikt tijdens de demonstraties van de Slag aan de Karbrug. Een mooi verhaal is wel dat de Spitfires die ingezet werden natuurlijk niet van bommen waren voorzien maar met zandzakken waren gevuld. Uit ooggetuigen verklaringen blijkt dat diverse zandzakken in de buurt van de toeschouwers terecht kwamen i.p.v. op afgelegen gebieden. De entree voor het schouwspel bedroeg toen: f.1.=

Ook schijnt het de bedoeling van S.V. Montgomery te zijn geweest om toendertijd een 2e Schutterij op te richten, maar zover is het niet gekomen.

Opgemaakt door: H.Hoen-Huissen.

Bronnen: Feestgids Huissen 600 jaar Stad & Programma S.V. Montgomery.

Naar het overzicht