•• OPDAT WIJ NIET VERGETEN. ••

contact

Marigold Memorial is een initiatief dat aandacht vraagt voor burgerslachtoffers en hun nabestaanden. Het moet de families en vrienden helpen om het verlies van de naasten een plaats te geven. De Marigold is in het leven geroepen als een tastbaar en zichtbaar teken voor de nabestaanden van de slachtoffers. Het symbool van Marigold Memorial is de Marigold (in Nederlands: de Goudsbloem). De Marigold staat de rouw, maar ook voor heling van de wonden waarmee de burgerbevolking in oorlogstijd te maken heeft. 

 

In het kader van Gelderland Herdenkt zou in april met medewerking van het Exoduscomité door de Marigold Foundation het eerste Marigold Symposium worden georganiseerd. Vanwege de viruscrisis heeft dit geen doorgang kunnen vinden.

Getracht wordt om dit symposium in april 2021 plaats te laten vinden. Daarover zult u bericht worden zodra er meer duidelijkheid is in regelgeving e.d.

Het lag in de bedoeling om tijdens de bijeenkomst de bijzondere Marigold trailer te tonen. Vooruitlopend op het symposium is besloten om de trailer te tonen op de sites van het Exoduscomité en de Marigold Foundation. Op een betere manier kunnen wij niet kenbaar maken waarop wij - ingegeven door wat in WOII gebeurde - ons bindende thema is. Iedere burger telt.

 

Kijk voor de korte kennismaking op www.exodushuissen.nl of www.marigoldfoundation.nl

 

Namens beide organisaties,
Martien van Hemmen

Alle informatie over de Marigold Memorial foundation vind je op de nieuwe website  

www.marigoldfoundation.nl