•• OPDAT WIJ NIET VERGETEN. ••

contact

1944 + 75 = 2019

We staan volop in een bijzonder jaar en de rekensom in de aanhef heeft nadere uitleg nodig.
 
1944
In dat oorlogsjaar is het in de maand januari nog relatief rustig. Gaandeweg verandert dat echter en wordt de hele regio ondergedompeld in oorlogsgeweld.Op 17 september 1944 begint de grootse Operatie Market Garden. Doel is om de Rijnbrug in Arnhem in handen te krijgen. Engelse troepen slagen er in om na felle strijd kort de noordkant van de Arnhemse Rijnbrug in handen te krijgenDe Betuwse zijde blijft echter onafgebroken in handen van de bezetter.Na enige dagen blijkt reeds dat de operatie gedoemd is jammerlijk te mislukken. Wat resteert van het geallieerde leger wordt zo goed en zo kwaad als het kan door de Poolse Brigade in veiligheid gebracht.
 
De  helse gevechten om de Waalbrug bij Nijmegen leiden wel tot verovering. Nijmegen is bevrijd en de bevrijders maken zich op om via de Betuwe naar de Arnhemse brug op te trekken. De weerstand van de Duitsers is groter dan verwacht en het front verplaatst zich naar de Betuwe. Deels wordt de Linge frontlijn.Over en weer bestookt men elkaar met granaten en bommen. Voor burgers is de Betuwe geen gebied meer om langer te verblijven. Hevige bombardementen op plaatsen zoals Angeren, Gendt, Bemmel en Huissen leiden in het bezette deel tot honderden burgerslachtoffers. Elst ligt in de frontlijn en ook daar teistert het oorlogsgeweld. In het bevrijde deel van de Betuwe wordt men genoodzaakt huis en haard te verlaten naar het bevrijde zuiden, veelal tot in België.In het bezette deel gelast de bezetter iedere burger te vertrekken naar het noorden en een sliert van ellende komt op gang.Het is de grootste exodus ( evacuatie ) uit onze moderne geschiedenis. In december 1944 wordt de Betuwe - het Niemandsland - andermaal geteisterd :de onderwaterzetting.
Vanaf deze tijd spreken de geallieerden over The Island.
 
Pas na circa 8 maanden kan men terugkeren naar een zwaar vernielde omgeving.In geen enkele plaats in de Betuwe ontbreekt een herdenkingsmonument dat verwijst naar die rampzalige periode.
 
75
75 jaar leven wij nu in vrede en vrijheid. Dagelijks kunnen wij ons realiseren dat dit geen vanzelfsprekendheid is. 
 
2019
Om deze reden staat men ook in onze regio stil bij de ellende die ons trof in die oorlogstijd. We staan stil bij de geleverde strijd en het lot van de kwetsbare burgers. Samen met de gemeenten Overbetuwe en Lingewaard zullen ( herdenkings-) activiteiten plaats vinden. Daarbij zal ook centraal staan het verbindende karakter van hetgeen gebeurde; zowel in de Betuwe als daarbuiten. Voorbeeld is dan de 2e oktober, de Zwarte Maandag van 1944, waar zowel Apeldoorn, Nijmegen, Putten als Huissen centrum van ellende werden.
 
Noteer al gerust in uw agenda: 29 juni de Exoduswandeltocht en 2 oktober de Stille Tocht.
Actuele info o.a. via www.exodushuissen.nl
 
herdenking de klok 2 okt.
Impressie van 2 oktober herdenking bij Monument De Klok te Huissen.
Naar het overzicht