•• OPDAT WIJ NIET VERGETEN. ••

contact

Laatste nieuws

Verklaring/ motivatie in relatie tot project berging

De gemeente Lingewaard heeft ons onlangs als Exoduscomité benaderd met het verzoek deel te nemen in het project berging. Het betreft hier een in Angeren gecrasht Duits vliegtuig. Lees meer »

In Herinnering - Thijs Kersten

Ons bereikte het bericht van het overlijden van Thijs Kersten. Op de kaart is de bijzondere relatie te zien met het Dominicanklooster waar Thijs op 4 oktober 1944 onder moeilijke oorlogsomstandighe... Lees meer »

Exodustocht in 2021 verplaatst naar 2 oktober

Exodustocht in 2021 verplaatst naar 2 oktober Jaarlijks organiseert het Exoduscomité de Exoduswandeltocht. Deze vindt dan op de laatste zaterdag in juni plaats en is een ode aan de burgers die na d... Lees meer »

Infopaneel WOII geplaatst bij de Karbrug

Infopaneel WOII geplaats bij de Karbrug Het mag gerust weer een aanwinst genoemd worden: het op 13 april geplaatste WOII Infopaneel. Het paneel omvat het thema Herdenken in de regio en staat fier n... Lees meer »

Nijmegen staat stil bij verwoestend bombardement 77 jaar geleden

Nijmegen staat stil bij verwoestend bombardement 77 jaar geleden. Aangrijpende verhalen en gepaste herdenking van het zware bombardement dat Nijmegen trof op 22 februari 1944. Lees meer »

  • Laatste nieuws