•• OPDAT WIJ NIET VERGETEN. ••

contact

1e Marigold memorial bij herdenking bombardement Nijmegen.

Militairen hebben met trots de poppy, de klaproos, als symbool. WO II heeft meer dan welke oorlog bevestigd, dat burgers in een kwetsbare positie verkeren. De ongekende hoeveelheden slachtoffers en de immense ellende zijn alom bekend.

Een eerbetoon aan de burger 70 jaar na WO II

Het relaas van een meisje dat in 1945 op de koningin stond te wachten vormt de basis. In haar handen had ze  goudsbloemen. De koningin bezocht de zwaar beschadigde omgeving, maar kwam niet naar het uren wachtende meisje. Het program voor de koningin was namelijk te vol. Daarover zegt Louise Helmich ( 75) nu: “we waren echt niet teleurgesteld; neen, het was veel belangrijker dat de koningin had willen komen en dat ze daarmee het leed van ons erkende”. Hiermee was de Goudsbloem als symbool voor veerkracht en als symbool voor lijden van burgers geboren. Andere redenen versterken het motief om te kiezen voor de Goudsbloem. Zo is de Latijnse naam voor deze bloem het voor velen bekende Calendula. Dat is een infectiewerend middel. Door oorlogsgeweld, bezetting en het ontbreken van de rechtstaat als te bestrijden infectie te zien wordt de keuze voor de Goudsbloem verder symbolisch versterkt.

In samenwerking met de Universiteit Wageningen,het v-fonds en het Nationaal Comité Capitulaties 1945 werd op 13 februari het seminar georganiseerd, waar de Marigold werd gepresenteerd.

En daarom Nijmegen:

Het is voor de hand liggend, dat het symbool van de Marigold juist in deze regio is ontstaan. De regio Nijmegen-Arnhem  behoorde tot het zwaarst beschadigde deel van Nederland.

In februari 1944 werd Nijmegen, ruim vòòr de start van operatie Market Garden zwaar getroffen door “bevriend vuur”. Hiermee wordt de spagaat waarin burgers in oorlogstijd zich bevinden wel heel pijnlijk duidelijk. De  ellende voor de burgers was zo bijna onvergelijkbaar groot en kreeg pas relatief laat een volwaardige plek in herdenken. Daar past in, dat de Marigold  juist in de stad Nijmegen als eerste bij de herdenking is geplaatst.

Burgemeester Bruls samen met Martien van Hemmen bij de Marigold memorial.

De tekst op de plaquette luidt:

ter nagedachtenis aan de burgerslachtoffers van het bombardement van 22 februari 1944.

De Marigold:

Er zijn diverse onderscheidingstekens gemaakt zoals een versie voor het revers. Tijdens de herdenking van het bombardement op Nijmegen is de Marigold  geplaatst bij monument De Boom..

We hopen extra aandacht te genereren voor burgerleed in gewapende conflicten. Niet alleen van WO II, maar ook ten aanzien van wat er nu in de wereld gebeurt. Het symbool is daarmee niet grens gebonden.

Het Exoduscomité zal als initiatiefnemer, de Marigold tevens gaan verwerken in de medailles van de Exoduswandeltocht op 27 juni a.s.  

 

Ambassadeur T. Broas en burgemeester Bruls met de zojuist door Exoduscomité voorzitter uitgereikte broches.

Foto’s: van Eimeren, Huissen.

 

Nieuwsitem van TV Gelderland van 22 februari 2015

Naar het overzicht