•• OPDAT WIJ NIET VERGETEN. ••

contact

2 nieuwe WO II panelen officieel onthuld

WO II panelen als zelfportret

Op 5 november 2021 zijn er 2 nieuwe informatiepanelen langs het Goudsbloempad onthuld.

Op de datum 2 oktober, een dag waarop zowel Huissen als Doornenburg stil staan bij het oorlogsleed uit de periode 1944-1945, waren de Zusterpanelen al te bekijken voor passanten.

Beide panelen staan langs het Goudsbloem Pad langs de Linge.

Nabij de Karbrug staat sinds april - de maand waarin in 1945 door de Canadezen de Over Betuwe werd gezuiverd - op de grens van Bemmel en Huissen een paneel. Het geeft vooral informatie over de verschillende vormen van herdenken zoals we die in de regio kennen. Daarbij wordt de drietalige tekst ondersteund door unieke afbeeldingen van het militair schouwspel dat in 1947 plaats vond in het kader van 'Opdat wij niet vergeten'.

Het relaas van de Goudsbloem dat een symbool is voor burgers in oorlogstijd versterkt het Zustergehalte van de twee panelen.

 

 

Voor het informatiepaneel in Doornenburg geldt dat het een ode is aan de kracht en vastberadenheid van burgers. De illustraties op het paneel geven een inkijk in de tragiek die de gemeenschap zo diep trof. In feite zijn beide panelen een soort spiegel van de gemeenschappen die na terugkomst van de evacuatie keihard aan de slag moesten met de wederopbouw en het herstel van de rechtsstaat.

In groten getale waren leerlingen van basisschool De Doornick aanwezig bij de onthulling in Doornenburg. Bijzondere indruk maakten de voordrachten van twee leerlingen, Eva de Man en Loes Hendriks.

Natuurlijk was er vanuit de school ook ondersteuning door een scholier bij het paneel. Hij werd daarbij ondersteund door Goudsbloem symbool in levende lijve Louise Helmich, voorzitter Luuk Timmers van de Historische Kring Doornenburg en burgermeester Nelly Kalfs.

Wethouder Theo Janssen sprak bij de onthulling van het paneel De Karbrug zijn waardering uit voor de samenwerking tussen de diverse partijen. Daarbij noemde hij het opnemen in het Herinneringslandschap van het traject Huissen / Bemmel langs het Goudsbloem Pad aan de Linge naar Doornenburg.

Bij de onthulling van het paneel in Doornenburg sprak de burgermeester over het belang van blijven herdenken en dat gekoppeld aan het waarderen van vrijheid. Zij greep daarbij terug op haar eigen ervaring vanuit het ouderlijk huis. Ook haar ouders hebben die gedwongen evacuatie mee moeten maken.Dat herdenken niet om iets van het verleden gaat illustreerde de burgemeester door te wijzen op wat er nu overal om ons heen in de wereld gebeurt. Onze herdenkingen en herinneringen dienen derhalve een relatie te hebben met het heden.

Namens het Exoduscomité en de Historische Kring spraken respectievelijk Martien van Hemmen en Luuk Timmers vanuit de zelfde benadering.

De uitgesproken boodschappen vormden derhalve een harmonieus geheel waarbij ieder - en zeker ook de groep scholieren - zich thuis voelde. Harmonie St. Ceacilia zorgde voor het optimale herdenkingsgehalte met muzikale ondersteuning en een Last Post die ieder in zijn beenderen voelde. 

Organiek was de aankleding toevertrouwd aan het Exoduscomité. In de geplaatste masten hingen de vlagen van gemeente Lingewaard, Doornenburg en Exodus.

Scholieren kregen een zakje met Goudsbloem zaad. Ook is er een gelegenheidsbrochure uitgereikt.

We zijn verheugd over de samenwerking. Kijk voor meer indrukken ook op www.exodushuissen.nl 

 

 

foto's Wim Woudt

videos Arpro Media

 

Naar het overzicht