•• OPDAT WIJ NIET VERGETEN. ••

contact

5e Exodus wandeltocht in de traditie en toch actueel

Op 27 juni jongsleden vond de 5e exodus wandeltocht plaats en dat ging gepaard met diverse activiteiten. Natuurlijk concentreerde zich alles rondom de wandeltocht, want die trok weer rond de 1400 wandelaars. De jongste deelnemertjes waren 6 en 7 jaar.

Inmiddels maken (loop)groepen onderdeel uit van de wandeltocht zoals militairen en politiemensen. Door iedereen werd de nieuwe 'eerste' medaille gewaardeerd met het logo van Exodus.

Ronduit enthousiast was men over de medaille van de Marigold, dat toekwam voor wandelaars die de tocht voor de 5e keer hebben uitgelopen.

Gelijktijdig met de wandeltocht war er een korte plechtigheid in het Gedenkpark Huissen-stad, waar het massagraf is. Directeur Ed Dumrese legde daar de marigold Memorial, als symbool van burgerslachtoffers door oorlogen en conflicten, namens de het Nationaal comite Wageningen45.

Ook onze ambassadeur, de burgemeester van Gemeente Lingewaard, Marianne Schuurmans-Wijdeven was aanwezig en legde een krans bij het monument. Daarnaast waren er vertegenwoordigingen van brandweer, Stinase, Gedenkpark, Rode Kruis en gemeente Overbetuwe en Lingewaard aanwezig. Tijdens de herdenking legden de sprekers zonder uitzondering de relatie tussen wat zich meer dan 70 jaar geleden in onze regio afspeelde en de huidige actualiteit. 

De wandeltocht kreeg een internationaal karakter, doordat er ook deelnemers waren uit Belgie en Duitsland, waaronder Ulrich Francken, ambassadeur van de Marigold memorial in Duitsland.

Ook werd er een cheque overhandigd aan dhr Jan Hutten directeur Rode Kruis Arnhem tevens ons goede doel en partner.

Volgend jaar zal de wandeltocht plaats vinden op de laatste zaterdag van juni(25 juni). Het thema zal zich dan wellicht -samen met andere partners - richten op "het kind".

Wij danken onze sponsors, partners, middenstand en wandelaars voor de bijdrage in dit succes.

 

Hieronder kunt u de speech nalezen wat burgemeester Schuurmans heeft voorgedragen tijdens de herdenking bij het massagraf op 27 juni 2015 tijdens de Exodus wandeltocht.

Geachte aanwezigen,

Zo’n 71 jaar geleden trokken ongeveer 200.000 mensen weg uit deze regio. Ter nagedachtenis aan hen, maar ook aan alle andere vluchtelingen en slachtoffers van oorlogsgeweld, houden wij vandaag alweer de vijfde editie van de Exodus wandeltocht. Ik vind het erg mooi dat wij de slachtoffers en vluchtelingen van toen herdenken door eenzelfde route als hen te lopen. Als u meeloopt en u loopt zo dadelijk over de paden, staat u dan eens stil bij de wereld van toen. Hoe de mensen van toen vrijwel diezelfde paden volgden: vol angst en weglopend van alles wat je hebt opgebouwd; het is eigenlijk niet voor te stellen. 

Ik wil hierbij graag alvast een groot compliment maken aan de organisatie van de Exodus Wandeltocht. Ik vind het een fantastisch initiatief en een hele mooie manier om te gedenken. Ik ben blij dat Lingewaard deze wandeltocht rijk is.

Naast het jaarlijks terugkerende en overkoepelende thema, wordt ieder jaar aandacht geschonken aan een specifiek thema. Dit jaar is het thema “Rode Kruis en Brandweer: in de weer zonder geweer”. De brandweer en het Rode Kruis leverden tijdens de oorlog belangrijk werk voor de bevolking en mogen daarom zeker niet vergeten worden. Ook vandaag de dag, in een tijd waarin zo’n 60 miljoen mensen op de vlucht of ontheemd zijn door oorlogsgeweld, levert het Rode Kruis en de brandweer, overal ter wereld belangrijk werk.

Het Rode Kruis bijvoorbeeld hanteert een zevental basisbeginselen: menslievendheid, neutraliteit, onpartijdigheid, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en algemeenheid. Kortom: onvoorwaardelijke hulp aan één ieder die het nodig heeft. Dat zegt veel over een organisatie.

Ook de brandweer is een organisatie die zich kenmerkt door haar tomeloze inzet voor mensen en dieren in nood.

We zien het tegenwoordig vaak als normaalste zaak van de wereld, maar brandweerlieden en mensen van het Rode Kruis blijven zeer speciale mensen. Het zijn mensen die hun eigen veiligheid in het geding brengen om anderen te kunnen redden of helpen. Dat vraagt ontzettend veel en dat kan lang niet iedereen.

We staan vandaag ook stil bij een bijzonder iemand: Antoon Tonk. Brandweerman ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, held voor de medemens en treurig genoeg: slachtoffer van de oorlog. Antoon Tonk is een voorbeeld van iemand die vol overgave gewerkt heeft om anderen te kunnen helpen. Een echte brandweerman.

Tot slot wil ik jullie danken voor jullie aanwezigheid hier vandaag. Laten we stil staan bij de slachtoffers en vluchtelingen van oorlogsgeweld, in zowel het heden als het verleden. En laten wij deze bijzondere en unieke plek gebruiken om een ode te brengen aan hen, die zich dienstbaar maken voor de medemens.

Dankuwel!  

Naar het overzicht