•• OPDAT WIJ NIET VERGETEN. ••

contact

Billboard 'Geef de namen een gezicht'

Het begon met een voorzichtig aftasten of de actie 'Geef de namen een gezicht' in een behoefte zou voorzien. Regelmatige oproepen in de media leverden positieve reacties op en via het 'Comité Herdenking 2 oktober' is het project verder ontwikkeld, met als partner de Historische Kring Huessen en Stichting Gedenkpark Huissen Stad.

Voor een deel heeft het Exoduscomité kans te gezien om gelden vrij te maken voor dit initiatief. Daarmee konden bedrijven waarmee wij een intensieve relatie hebben uit de voeten. Daarbij is de onderlinge relatie vooral bepalend geweest. Het resultaat was een groot paneel met daarop de overlijdensdatum van de betrokkene en de leeftijd ten tijde van sterven.In totaal gaat het inmiddels om 184 personen, die we Huissense oorlogslachtoffers noemen.Daarmee doelen wij op de Huissenaren die zijn omgekomen door oorlogsgeweld in Huissen zelf of elders. Tevens behoren daartoe degenen die afkomstig zijn van elders en die in Huissen ten slachtoffer vielen van het oorlogsgeweld. Het betreft de periode 1940-1945. Gaandeweg werd geïnventariseerd van welke personen een foto beschikbaar was. Daarbij kwam het resultaat van de zoektocht door familieleden en anderen. De beschikbare informatie werd voldoende bevonden om een groot paneel te plaatsen in het centrum van Huissen.

Dit op 18 september in de Langestraat te Huissen geplaatste paneel WO II trekt veel aandacht.Daarop staan dus de 184 Huissense slachtoffers van de periode 1940-1945 genoemd en voor zover bekend ook afgebeeld.

Inmiddels denken veel mensen mee en gaan alsnog op zoektocht naar foto's van destijds overleden burgers.Met een gemiddelde van maar liefst 1 per dag krijgt een naam van slachtoffer een gezicht! Dat houdt in, dat we 14 foto's hebben gekregen die inmiddels verwerkt zijn op het verplaatste paneel.

Het grote paneel is namelijk vanaf de dag van de 2 oktober herdenking te bekijken aan de voet van de Stadskerk in de Langekerstraat. Dankzij Bordbusters en Maters Transport kon deze( vervoer)operatie vakkundig worden uitgevoerd.

Het Comité Herdenking 2 oktober is zeer verheugd met de positieve reacties vanuit de gemeenschap. Hiermee wordt Rivierengebied Herdenkt iets van en voor de gemeenschap. Voorlopig blijft het paneel zichtbaar in Huissen Centrum. Aanvullingen zijn welkom bij: Historische Kring Huessen,Stichting Gedenkpark Huissen stad en ons Exoduscomité.

Naar het overzicht