•• OPDAT WIJ NIET VERGETEN. ••

contact

Bombardement op Nijmegen leeft voort; opdat wij niet vergeten.

Rondom het monument "De Schommel" hadden zich wederom honderden burgers verzameld om het fatale geallieerde bombardement op Nijmegen te herdenken. 22 februari 1944 was een drama. Amerikaanse vliegtuigen lieten hun dodelijke last op de stad vallen. Bijna 800 burgers verloren het leven en de binnenstad werd een spookstad.
De sprekers duidden allen op de ontwikkelingen in de laatste jaren waarbij gelukkig meer ruimte komt om het lot van de burgers in oorlogstijd een plek te geven. Ook als het ongemakkelijk is zoals bij het bombardement op Nijmegen en dat op Huissen. Het laat zien in welk een spagaat burgers terecht kunnen komen.
 
De Nijmeegse herdenking geeft ruimte aan jeugd om een substantieel aandeel te leveren. Het Exoduscomité nam deel aan de bloemlegging. Jan in ' t Hout en Max Bozon plaatsten een bloemstuk bij De Schommel. Na afloop  was er weer alle ruimte om bij te praten en elkaar te ontmoeten. De gemeente toont daarbij consequent dat ieder van harte welkom is en dus gast. Inderdaad is het bijpraten met koffie, een broodje of cake een factor die de herdenking niet reduceert tot een ceremonieel treffen. 
Iedereen bedankt voor de aanwezigheid en betrokkenheid. Voor ons zal de '2 oktober herdenking' te Huissen belangrijk zijn. Ook daar is ieder welkom.
bombardement nijmegen
Impressie van de bloemlegging. Jan en Max plaatsen het bloemstuk namens het Exoduscomité. 
(Foto: Henk Eerden)
Naar het overzicht