•• OPDAT WIJ NIET VERGETEN. ••

contact

Een WO II rondleiding voor een grote groep uit Kleef

Op vrijdag 28 oktober was een grote groep van 30 personen uit Kleef op WOII excursie in Huissen. In het voormalige toevluchtsoord, het Dominicanenklooster te Huissen,werd men ontvangen met koffie en Klosterkuchen. Daarna ging de groep voorbereid op pad want in het klooster had men al indrukwekkende Duitse variant beluisterd Liberation luisterkei nummer 42. De rondleiding zelf begon bij het WO II paneel in de kloostertuin en de Duitse tekst werd door één van de groepsleden voorgelezen. Natuurlijk werd tijdens de rondleiding ook het één en ander verteld over de wielen, dijken, de watertoren met de daaraan gerelateerde anekdotes. Ze bezochten de vrijwilligers, die bezig waren met de afbouw van de binnenkort te openen kapel op de begraafplaats. Erg veel indruk maakte het bezoek aan het Massagraf. Met veel respect en in gepaste stilte nam men de informatie over de bijna 150 daar begraven burgers in zich op. Allen slachtoffers van het bevriende geallieerde vuur. Zo pijnlijk illustratief als het gaat om de spagaat waarin burgers verkeren in oorlogstijd. Ook WO II monument De Klok maakte veel indruk en het daaraan gerelateerde verhaal leidde tot herkenning van leed. De lunch was in het Dominicanenklooster, dat voor de deelnemers in korte tijd een waar thuis was geworden. De samenwerking werd helemaal optimaal doordat de groep in het Historisch museum te Huissen werd rondgeleid door de heer Emile Smid. Het dankwoord van Cees Pot, groepsleider en tevens verlengstuk van het Bevrijdingsmuseum, sprak boekdelen. Het was een topdag en iedereen was voldaan. De belangstelling voor de Marigold pin was bepaald groot en voor het Exoduscomité werd bevestigd, dat het delen van het thema van WO II vanuit de positie van de burger van groot belang blijft. Het organiseren van groepsrondleidingen maakt daar onmiskenbaar onderdeel van uit.

duitse groep kleef bij kloosterpaneel

Met veel interesse wordt het Kloosterpaneel bekeken.

groepsfoto Kleef

Kleefse groep bij Klok monument

Naar het overzicht