•• OPDAT WIJ NIET VERGETEN. ••

contact

Euregionaal project 'Het water als wapen' verankerd in WO II geschiedenis

Op donderdag 7 juni was het een drukte van belang op het gebied van markering van het water als wapen in de regio Kleef, Ooijpolder en de Betuwe. Wat was de reden? Gedurende de oorlog werd in de periode '44-'45  het water gebruikt in de strijd. Zo probeerden de Duitsers de opmars van de geallieerden te verhinderen of om een verdedigbare zone te creëren. In 1944 werd bij Elden ( Arnhem) de dijk opgeblazen en een groot gebied tussen Rijn en Waal - de Betuwe - onder water gezet. Datzelfde gebeurde aanvang 1945 met de lage gebieden bij Kleve en de Ooijpolder.
 
Het onthulde Luisterkei en informatiepaneel in Elden bij het dijkmagazijn.
 
Doel: Via het project 'Water als wapen' nemen de bewoners kennis van de gemeenschappelijke ontwikkelingen en geschiedenis. Dat leidt tot ( vergroting) herkenning, begrip en meer uitwisseling/ contacten over de grens.
 
Opzet van het project: Uitgangspunt is dat het een zogenaamd people to people project zou zijn. Dat houdt in, dat een verscheidenheid van contacten onderdeel is geworden van de opzet. Daarmee wordt een groot publiek bereikt en kan men dit bijna vergeten deel van de oorlog de vereiste aandacht blijven geven. In die opzet is men geslaagd en hoe zag dat er uit?
Initiatiefnemers van het Exoduscomité en leden van het bestuur van de stad Kleve keken naar mogelijkheden om de reikwijdte van het thema zo groot mogelijk te laten zijn. Partners van het eerste uur waren de gemeenten Lingewaard, Overbetuwe en de stad Kleve. Later voegde Berg en Dal zich in dit rijtje. Daarmee werd het mogelijk dat de Euregio Rijn Waal dit project mede zou steunen. Dat was belangrijk voor het realiseren van doelen en ambitie. Bij de realisering werden natuurlijke partners betrokken zoals het RBT KAN, de Liberation Route Europe en de Historische Kring Elden.
 
Duur van het project : van eerste gedachtenspinsels tot realisering bijna 2,5 jaar. Totaal kosten begroting: circa 34.000 euro.
 
Opzet:
1. Zowel in Elden als in Rindern werd  een Liberation Route Europe Luisterkei gepland.
2. Dat gold ook voor de Exodus informatiepanelen, die de keien flankeren.
3. Ten behoeve van lezingen van historicus Ferdinand van Hemmen werden bijeenkomsten georganiseerd in Driel en Rindern.
4. Essentieel in het project zou de deelname van scholieren van beide kant van de grens zijn, inclusief excursie vanuit het thema 'water'.
5. Als afronding werd gewerkt aan een WO II - fietsroute van Driel/Elden- naar Rindern/Kleve v.v. 
 
Het resultaat op 7 juni:
 
De weergoden waren het project goed gezind want de zon liet zich de hele dag zien. Vanuit dit gegeven vond de onthullingsactiviteit te Elden ( Arnhem) nabij het sfeervolle, gerestaureerde Dijkmagazijn plaats: Om half 10 in de ochtend daagden drie bussen op met in totaal maar liefst 90 scholieren van de Gesamtschule Rindern en het OBC te Elst. De jeugd maakte kennis met elkaar en exact om 10.00 uur begon de onthullingsplechtigheid. Aanwezig waren de burgemeesters van Renkum, Overbetuwe, Lingewaard en Kleve. Daarnaast waren er vertegenwoordigers van maatschappelijke verenigingen, waterschap, LBE, RBT KAN, scholen en de Euregio Rijn Waal. Natuurlijk ontbraken de mensen niet die het thema als burger een warm hart toedragen. Bijzonder was ook de vertegenwoordiging van de British Legion. Sprekers waren Martien van Hemmen, mede initiatiefnemer en voorzitter van het Exoduscomité, burgemeester Ton van Asseldonk van de gemeente Overbetuwe, Geert Visser, voorzitter van de Historische Kring Elden en de heer Ulrich Francken namens de Euregio Rijn Waal. Alle sprekers benadrukten dat het niet vanzelfsprekend al bijna 75 jaar te leven in vrijheid. Voorts werd het initiatief als voorbeeld genoemd om mensen bij elkaar te brengen en om op deze wijze gemeenschappelijk herdenken verder mogelijk te maken. Water als thema leent zich hier bij uitstek voor omdat water zijn loop heeft en geen grenzen kent. Tijdens de toespraken werd natuurlijk ook de luisterfile die verbonden is aan de Liberation Route Luisterkei ten gehore gebracht, Het te beluisteren verhaal is zeer origineel en vernieuwend te noemen. Bijzonder was de bijdrage van de groepen scholieren:
Door het OBC Elst werd een indrukwekkend gedicht ten gehore gebracht dat het thema bewustwording en vrijheid centraal stelde ; de scholieren uit Rindern speelden in diverse talen in op Vrede als iets dat tijdens het ontbijt iedere dag al begint. Alvorens tot de onthullingen over te gaan werd de Europese hymne ten gehore gebracht. Dit maakt diepe indruk op de aanwezigen. De onthulling van zowel Info paneel als Luisterkei werd verricht door mevrouw Marianne Schuurmans van de gemeente Lingewaard samen met scholieren van de beide scholen. 
 
Leerlingen samen met Marianne Schuurmans-Wijdeven onthullen de Luisterkei
 
De aanwezigheid van de grote groep van 90 jeugdigen uit beide landen gaf deze onthullingsactiviteit een uniek karakter. Dat geldt ook voor de internationale vertegenwoordiging op bestuurlijk niveau. Na het officiële deel was er gelegenheid om informeel met elkaar in contact te komen in het sfeervol aangeklede dijkmagazijn, waarin WO II foto's te zien waren.
 
In de middag vond om 14.00 uur een zelfde activiteit plaats in Rindern, waar nabij de Wasserburg eveneens een Liberation Luisterkei en een Informatiepaneel werden onthuld.Daarbij verschilt het feitelijke historische relaas van juist die plek van de locatie in Elden. De verhalen zijn verschillend maar het verbindende thema is ook hier het water als wapen. 
 
De onthulling bij de Wasserburg te Rindern bij Kleve.
 
Sprekers in Rindern waren de burgemeester van Kleve, mevrouw Sonja Northing, de heer Freddy Heinzel, honorar consul en mede initiatiefnemer de heer Josef Gietemann, mede namens de Heimatverein Rindern. 
 
Sonja Northing samen met Josef Gietemann, Martien van Hemmen en leerlingen onthullen het informatiepaneel
 
De rode draad in de gesproken woorden was de noodzaak stil te staan bij wat vrijheid en tolerantie betekenen.Veel waardering was er voor het initiatief dat mensen bij elkaar brengt en reden tot hoop geeft: zeker in dagen dat internationale spanningen het dagelijks leven dreigen te gaan beïnvloeden. Er heerste een gevoel van dankbaarheid dat dit uniek project door intensieve samenwerking succesvol kon worden gerealiseerd. De jeugd had een identieke presentatie als in Elden en ook in Rindern maakte het wederom indruk. De heer Heinzel liet zich daarbij inspireren door Martin Luther King's woorden: 'Als ik zou vernemen dat de wereld morgen zou vergaan, dan zou ik vandaag nog een appelboom planten...". Ook in Rindern werd de activiteit afgesloten met het beluisteren van de Europese hymne.
De onthulde luisterkei en informatiepaneel te Rindern
 
Het Exoduscomité is verheugd een rol te hebben mogen spelen in dit unieke project dat qua sfeer zeer bijzonder te noemen is. Het dient nog tot een einde te komen omdat de schoolprojecten nog lopen..... Op 25 juni gaan de 90 leerlingen naar het Nationaal Watermuseum in Arnhem en zullen daar spelenderwijs serieus kennis maken met het water. In de middag zal een bezoek gebracht worden aan het Hollandsch Duitsch gemaal in de Ooijpolder.
 
We hopen dat velen de fiets pakken en kennis maken met de door het RBT KAN ontwikkelde fietsroute 'Water als wapen'. De mogelijkheid is er nu om 365 dagen per jaar langs interessante markeringen WO II fietsend kennis te maken met het land dat eens gebruikt werd in de strijd. Het traject kent 2 scharnieren te weten bij Kasteel Doornenburg en de Thornse Molen en loopt van Driel/Elden naar Rindern/Kleve v.v.
 
Voor meer foto's zie menu/archief/foto's/2018
 
Zonder de vele vrijwilligers was dit project niet gerealiseerd; dat geldt voor degenen die gras maaiden, panelen plaatsten en belangeloos deskundig vertaling op de panelen verzorgden
 
Opdat we niet vergeten.
Het Exoduscomité.
 
Bezoek eventueel onze wandeltocht op de laatste dag in juni.
Naar het overzicht
  • Euregionaal project 'Het water als wapen' verankerd in WO II geschiedenis