•• OPDAT WIJ NIET VERGETEN. ••

contact

Excursie WO II in het herinneringslandschap rondom de Linge.

Op 26 september leidden leden van het Exoduscomité belangstellenden rond in Park Lingezegen. Bij de 'De Goesterij' kwamen de  deelnemers van het SLO (landelijke onderwijsinstelling) bijeen en daar werd reeds kennis gemaakt met hetgeen gebeurde in de regio Betuwe in de oorlogsperiode '44-'45. Ter ondersteuning werd de indrukwekkende file van Liberation Route Luisterkei nr. 42 ten gehore gebracht. Dat betreft Huissen in vuur en vlam en vertelt het relaas over het Massagraf. Dit maakte op ieder grote indruk. Vervolgens gingen de groepen uiteen en was er een excursie te fiets langs de WO II gerelateerde fietspaden met de daarlangs geplaatste info panelen.
Natuurlijk werd het Verzoeningspaneel nabij de Bevrijdingsbrug langs het Frontlijn Pad bezocht. En natuurlijk het Goudsbloem Pad en monument De Vleugel.
foto: Henk Eerden)
 
In de toekomst zullen meer van deze excursies plaats vinden.
Naar het overzicht