•• OPDAT WIJ NIET VERGETEN. ••

contact

Exoduscomité gaat voor ZELF Lingewaard als Stadsquiz-goede doel.

Ook dit jaar zal, op 30 oktober, weer een Huissense Stadsquiz plaatsvinden.Tientallen teams zullen zich die avond weer in het zweet werken om honderden vragen te beantwoorden. Aan de activiteit is een voor te dragen goed doel verbonden. Teams mogen daartoe voorstellen doen.

Het Exoduscomité neemt deel aan de Stadsquiz en heeft gezocht naar een doel dat correspondeert met het eigen thema: De burger in oorlogstijd. Dat is de nog relatief onbekende Stichting ZELF Lingewaard geworden. Stichting ZELF Lingewaard wil in samenwerking met maatschappelijke organisaties, zorgaanbieders, sociale ondernemers en onderwijsinstellingen een 'Nieuwe-Buren-ZELF-tafel' opstarten in Huissen om inwoners en vluchtelingen te stimuleren met elkaar in contact te komen om zodoende begrip voor elkaar te krijgen. Het Dominicanenklooster te Huissen, in WO II een toevluchtsoord, zal bij deze activiteit een bijzondere rol krijgen.

 

Voor het Exoduscomité is het belangrijk dat de doelgroep 'vluchtelingen uit oorlogsgebieden' centraal staat. Hoe maken deze mensen kennis met onze normen en waarden en wat hebben zij ons te bieden? Met name deze uitwisseling levert een positieve dynamiek op.

Hopelijk kan deze voordracht ook op steun van andere groepen rekenen en kan het idee onze gemeenschap en de hier aanwezige vluchtelingen ten goede komen. Het Exoduscomité steunt initiatieven die de relatie versterken tussen wat burgers in WO II  is overkomen en de huidige vluchtelingenstroom, die ook door oorlogsgeweld op gang is gekomen.

We zijn er trots op een dergelijk goed doel met de Stadsquiz te kunnen combineren

Voor het Exoduscomité is daarbij van belang dat de doelgroep vluchtelingen uit oorlogsgebieden centraal staat. Hoe maken deze mensen kennis met onze waarde en normen en wat hebben zij ons te bieden? Met name deze uitwisseling levert een positieve dynamiek op. Concreet wil men een ZELF tafel organiseren. Volgens dat idee kunnen burgers van een straat, buurt of kern in staat gesteld worden om samen  met maatschappelijke organisaties, zorgaanbieders, sociale ondernemers en onderwijs instellingen plannen maken en daadwerkelijk te realiseren. De ZELF tafel is een inspirerende omgeving waarin denk- en groepsprocessen worden gestimuleerd. De opgedane kennis wordt gedeeld met de omgeving ten behoeve van andere initiatieven, waar men meteen mee aan de slag kan bijvoorbeeld thuis, in de straat of op school. Een derde partner zal bij de opstart van de activiteit worden betrokken en dat is het Dominicanenklooster te Huissen, vanouds in WO II een vluchtoord en begaan met het thema. 

vluchtelingen staan klaar om te vertrekken bij het klooster te huissen

Hopelijk kan deze voordracht op meer steun rekenen en kan het idee onze gemeenschap en de hier aanwezige vluchtelingen ten goede komen. Het Exoduscomité steunt initiatieven, die de relatie versterken tussen wat burgers in WO II  is overkomen en de huidige vluchtelingenstroom, die ten prooi valt aan oorlogsgeweld.We kijken ook daarom uit naar de stadsquiz.

Naar het overzicht