•• OPDAT WIJ NIET VERGETEN. ••

contact

Exoduscomité woont herdenking Kleef bij

In september ontving het Exoduscomité een uitnodiging van de burgemeester van Kleef om de Herdenking van het grote bombardement op de stad Kleef bij te wonen. 
Op 7 oktober 1944 werd de stad Kleef nagenoeg geheel vernield en vele honderden burgers vonden de dood. De geallieerden probeerden het nazi regime tot onvoorwaardelijke overgave te dwingen. Niemand leek zich het lot van de burgers echter aan te trekken en de strijd ging door ten koste van vele slachtoffers.
 
 
In Huissen werd op 2 oktober een indrukwekkende herdenking gehouden. Er was een bijeenkomst in de Stadskerk en een stille tocht naar onder andere het massagraf.Hierbij waren ook Duitse gasten aanwezig. Als vervolg op een intensieve samenwerking bij gemeenschappelijke tentoonstellingen zoals ' Burgers in nood ' en de Liberation Luisterkeien gekoppeld aan het project ' Water als wapen' was de  75e herdenking van de tragiek reden om met elkaar te delen. Jan Terlouw, gastspreker in Huissen, bepleitte dit gezamenlijke herdenken van de grote tragiek voor burgers. Daarbij tevens aangevend dat de militairen in menig opzicht ook slachtoffer waren van het totalitaire regime.De delegatie van het Exoduscomité bestond uit zeven personen en werd hartverwarmend ontvangen.
 
Na afloop was er een informeel samenzijn met de heer Josef Gietemann, loco burgemeester van de stad Kleef. Hierbij was ook een delegatie van de Groesbeekse Airborne Vrienden aanwezig.  De uitwisseling bij deze activiteiten heeft ons als mens nóg dichter bij elkaar gebracht.
Daarbij is het doel een vredig samenleven voor een ieder in een vrij Europa. Opdat wij niet vergeten en samen aan de toekomst werken.
Het was een bijzondere en positieve ervaring.
Naar het overzicht