•• OPDAT WIJ NIET VERGETEN. ••

contact

Exodusherdenking in Arnhem op 24 september is ook ode aan het Rode Kruis

Evenals vorig jaar vond de herdenking van de evacuatie uit de periode '44-'45 plaats in de week van de Market Garden activiteiten.​

Burgemeester Kaiser

Burgemeester Kaiser bevestigde in zijn toespraak het causale verband tussen de gevechtshandelingen en de grote vlucht naar Apeldoorn en omliggende dorpen, die ruim 60000 inwoners trof in Arnhem en omgeving.

 Jan Hutten

Ook Jan Hutten, voorzitter Rode Kruis en de nieuwe directeur van het Airbornemuseum, Sarah Thurlings, verbonden in hun toespraken de ellende voor de bevolking in het laatste oorlogsjaar met de tragiek die zo velen treft anno 2015. Daarbij werd een beroep gedaan op de bereidheid om zwakkeren en kwetsbaren te helpen, daar waar mogelijk. De huidige instroom van asielvragers vormt een ware uitdaging voor allen.

Sarah Thurlings

Onze omgeving heeft de tragiek van de burgers uit WO II sterk in haar identiteit. Vanuit die ervaring en overdracht is de huidige bereidheid kwetsbaren te helpen mede verklaarbaar. Aanwezig waren weer kinderen van basisschool de Troubadour uit Elden.

Ook werd door een leerling de reflectie voorgedragen. De plechtigheid met toespraken vond plaats in het nabijgelegen park tegenover de Rembrand Bioscoop.

Bij het monument legde men kransen en de kinderen bloemen. Het Exoduscomité legde voor het eerst in Arnhem de Marigoldmemorial, met op het lint de tekst: “Iedere burger telt”. Na afloop was er een informele bijeenkomst in Rembrandt Bioscoop, waar men kennis kon nemen van panelen met foto's. 

"De lange tocht" voorgedragen door een leerlinge van de Troubadour

Er  is oorlog en iedereen moet vluchten.

Waarheen?

Kinderen volgen hun vader en  moeder.

Het is gevaarlijk, maar ook vermoeiend.

Acht maanden duurde die ellende nog.

Toen kon het kind weer kind zijn:

naar thuis in vrede en vrijheid.

Naar het overzicht
  • Exodusherdenking in Arnhem op 24 september is ook ode aan het Rode Kruis