•• OPDAT WIJ NIET VERGETEN. ••

contact

Grote belangstelling voor Evacuatieherdenking Arnhem.

Maandag 23 september werd een intensieve week van herdenken afgesloten door ruim 80 belangstellenden die de herdenking van de evacuatie van Arnhem 1944 bijwoonden. Deze evacuatie was geen afsluiting maar onderdeel van het begin van ellende voor de burgers in de regio Arnhem.
Voorzitter van het Rode Kruis Arnhem Jan Hutten gaf aan dat het woord 'evacuatie' hem bijna te lief voorkomt in relatie tot de ellende en tragiek.
Wellicht is Exodus een pakkende benoeming. Feit is dat benadrukt werd het leed dat de burgers na en tijdens de mislukking van Market Garden trof. 
Ook burgemeester Marcouch gaf wederom aan dat een gelijkwaardigheid van zowel het militaire als het burger herdenken voor hem van belang is. Wellicht dat dit meer vorm kan krijgen in de Berenkuil - het Airborneplein- de komende jaren.
Net als velen bepleit het Exoduscomité een paneel in de stad nabij Musis en Rembrandt of nabij de Eusebius waar het thema van de Exodus aandacht krijgen kan. Daarmee kan het opgenomen worden in het verhaal van de stadsgidsen. Voor menigeen is de Eusebius toren ( weergegeven op de voorkant van het boek 'Zij die voor U paraat stonden') symbool voor de vernieling van de stad en de vlucht van de burgers. Het is ook symbool van de wederopbouw en het krijgen van perspectief en herstel van de rechtstaat. De brug is meer het symbool van de geleverde strijd en het militaire element. De toekomst zal het leren, maar tijdens deze herdenking scheen de zon en was er hoop op juiste inbedding in het herdenken in de toekomst. Terecht was het Comité wederom met een delegatie vertegenwoordigd. 
Naar het overzicht