•• OPDAT WIJ NIET VERGETEN. ••

contact

Waardige herdenking 2 oktober 2022

Ingetogen herdenken leeft - Bloemlegging bij massagraf 2-10-2022.

Het Comité Herdenking 2 oktober kijkt met een voldaan gevoel terug op de jaarlijkse 2 oktober herdenking.

Het Exoduscomité is al jaren voluit betrokken bij de organisatie van deze unieke herdenking. 

Circa 100 aanwezigen vertrokken om 12.50 uur vanaf Monument De Klok naar het Massagraf. 
De begeleiding was in handen van de tamboers van de Huissense gilden.
De scouting band verzorgde de muzikale ondersteuning van de ceremonie.

Het thema luidde 'Je zult maar burger zijn in oorlogstijd'.

Helaas konden Burgemeester Nelly Kalfs en Sjoerd Wannet makkelijk een relatie leggen tussen wat toen gebeurde en wat zich nu voordoet in wereld. Dat deden zij op indrukwekkende wijze.

 

Eva de Man uit Doornenburg droeg haar indringende gedicht voor.

Theo van Vuuren speelde de Last Post.

De Burgemeester van Overbetuwe,  Patricia Hoytink-Roubos, was speciale gast.

Namens die gemeente legde zij een bloemstuk.

Ook waren er gasten van de Airborne vrienden uit Groesbeek, veteranen alsmede gasten uit Kleef.

Natuurlijk ook nazaten van slachtoffers en burgers die het thema een warm hart toedragen. 

De aanwezigen brachten een stille ode aan de burgers door zonnebloemen op het Massagraf te plaatsen.

De brandweer eerde haar in 1944 gestorven collega.

 

Op veel plaatsen in Huissen hingen de vlaggen vanwege de herdenking halfstok.

 

Historische Kring Huessen, Stichting Gedenkpark, Stinase, Gilden, Scouting en Exoduscomité danken ieder voor de brede steun.

De samenwerking is voorbeeldig en komt voort uit de tragische WOII-periode.

Ook de gemeenten Overbetuwe en Lingewaard hebben elkaar hierin gevonden.

 

Opdat wij niet vergeten.

 

Foto Jan in 't Hout, vrij van rechten.

 

Naar het overzicht