•• OPDAT WIJ NIET VERGETEN. ••

contact

Het heeft de koning behaagd om.....

Afgelopen vrijdagochtend 26 april is ons gewaardeerd Exodus comite lid van het 1e uur, Henk Eerden uit Huissen, onderscheiden met een koninklijk lintje. 

Henk Ini en Marianne

Henk geflankeerd door zijn trotse vrouw Ini en de burgemeester.

Hij kreeg de versierselen, net zoals de andere 17 inwoners van Lingewaard, door burgemeester Marianne Schuurmans-Wijdeven opgespeld in een sfeervolle ingerichte zalencentrum de Valom te Huissen. "Onze" Henk werd officieel benoemd als Lid in de Orde van Oranje Nassau. Namens het gehele comite gefeliciteerd en het is dik verdiend. 

  Henk eerden  

Henk Eerden

Henk is voor diverse stichtingen in Huissen actief. Zo is hij bestuurslid van de Stichting Gedenkpark Huissen Stad dat er voor gezorgd heeft dat het oude kerkhof omgezet is tot een gedenkpark waar plaats is voor onder meer de monumenten voor het ongeboren kind, het massagraf en het Exodusmonument. Ook voor het Exodus comité spant hij zich in om de gebeurtenissen uit de herfstdagen van 1944 onder de aandacht van een breed publiek te brengen, zoals voor de Exoduswandeltocht of de vele WOII informatiepanelen in Park Lingezegen. Ook voor het Umdracht Comité, de Stichting Vrienden van Huissen en de Bevelander Fanclub is hij een onmisbaar adviseur en verricht hij voor allen belangrijke hand- en spandiensten.

 

Naast Henk zijn nog 5 personen die een lintje ontvingen en die regelmatig het Exodus comite ondersteunen op velerlei gebied; mevr Teuni Kemperman, dhr Kees van der Kwast, dhr Jan Wannet, Dhr Paul Benders en onze historicus dhr Hans Hoen. Allen gefeliciteerd en dik verdiend.

 kees van der Kwast Jan wannet Paul Benders hans Hoen

Twee videoverslagen over lintjesregen 2019 Lingewaard. Met dank aan Arpro Media

Naar het overzicht