•• OPDAT WIJ NIET VERGETEN. ••

contact

Het WOII infocentrum in Nijmegen is van grote waarde.

Op 23 februari 2019 werd het WO II infocentrum geopend. Vanaf nu is dit centrum dagelijks vrij van entree te bezoeken. Gezien de beperkte ruimte was het slechts mogelijk om per organisatie 1 persoon af te vaardigen. De zaal was gevuld en iedereen kreeg meteen kans kennis te maken met het resultaat. Wat opvalt is dat terecht op de grote overzichtskaart de Betuwe nadrukkelijk in beeld komt. De voorzitter Raad van Bestuur van het V-fonds, de heer Croll , nam ieder mee in een soort beschouwing. Hij benadrukte, dat een info centrum an sich niet meer is dan een punt. Een punt is echter 'niets' aldus de heer Croll. 
Een punt wordt pas iets als er ook een ander punt is en als die met elkaar verbonden worden.
Overige sprekers waren een zichtbaar trotse burgemeester Bruls, gedeputeerde Drenth en directeur van het Bevrijdingsmuseum Wiel Lenders. De heer Drenth trok de lijn tussen de twee punten door de Over Betuwe met name te noemen. Wiel gaf aan trots te zijn op het behaalde resultaat daarbij verwijzend naar zijn team en de samenwerking met de gemeente.
Het was een eer om in gepaste kledij van de Liberation Route Europe ( het jack) en als voorzitter van het Exoduscomité aanwezig te mogen zijn bij deze opening van het WOII info centrum in Nijmegen. Het heeft een grote toegevoegde meerwaarde in het verder op de kaart zetten van hetgeen in WO II in onze regio is gebeurd. Daarin past aandacht voor de oorlogsgraven, zowel militair als burger, het Herinneringslandschap met zijn namen, rivieren en heuvels en ook de info centra. Wij adviseren iedereen om de weg naar dit gratis te bezoeken WOII infocentrum, wat gevestigd is in De Lindenberg (stedelijk centrum voor kunst, cultuur en educatie) in de nabijheid van de Waalbrug te Nijmegen. 
martien inforcentrum nijmegen
Vz Exodus comite Martien van Hemmen
(foto: Bauke Huisman)
 
Uitzicht over de waalbrug vanuit infocentrum
Uitzicht vanuit het infocentrum op de Waalbrug
(Foto: Martien van Hemmen)
Naar het overzicht