•• OPDAT WIJ NIET VERGETEN. ••

contact

Indrukwekkende herdenking tijdens de Exodus wandeltocht

Ruim honderd belangstellenden bezochten zaterdag de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst in het Gedenkpark in Huissen. Op de bijeenkomst worden de ruim 150 burgers herdacht die in Huissen als gevolg van oorlogsgeweld om het leven kwamen. Hun laatste rustplaats is een massagraf in het Gedenkpark.

Op de bijeenkomst wordt speciale aandacht besteed aan de drie Huissense helden die in oktober 1944 om het leven kwamen terwijl ze anderen hielpen bij het oversteken van de Rijn. Het betreft de broers Jan en Theo Straatman en Henk Lentjes.
 

Henk Lentjes

Laatstgenoemde was destijds nog maar 16 jaar oud. Hun lichamen zijn nooit gevonden, wel hebben ze een monument gekregen, bij het massagraf. Dat monument werd op de zonovergoten zaterdag door voorzitter Martien van Hemmen van het organiserende Exoduscomité ‘een tastbare herinnering aan hun afwezigheid’ genoemd.

Een deel van de aanwezigen was in een stoet vanaf zalencentrum De Buitenpoort naar het Gedenkpark gekomen. De stoet werd aangevoerd door enkele militaire voertuigen en een doedelzakspeler. Ook een vertegenwoordiger van The Royal British Legion liep mee.

Hulpvaardigheid van de helden

In zijn toespraak wees Van Hemmen op de hulpvaardigheid van de drie Huissense helden. Hij stelde die als voorbeeld voor iedereen. "Het is onze taak om een menselijk gezicht te tonen aan de ander”, hield hij de belangstellenden voor. 

Bij het massagraf werden bloemen gelegd namens de gemeente, de Historische Kring Huessen, Stichting voor Nationale en Stedelijke Evenementen Huissen, het Rode Kruis en Stichting Gedenkpark Huissen Stad. Ook bij het monument voor de drie, werden bloemen gelegd. Leden van de Scouting Huissen legden zonnebloemen neer. De aanwezigheid van de scouts bij de ceremonie had zeker ook te maken met het feit dat de omgekomen Henk Lentjes scout is geweest.

Zichtbaar geroerd

Een zichtbaar geroerde man kwam na afloop naar Van Hemmen toe om hem te bedanken. Van Hemmen nam de dankbetuiging met een bescheiden hoofdknik in ontvangst, waarna de man de begraafplaats verliet. "Dat was Henk Straatman, de zoon van Theo Straatman, een van de omgekomen redders”, verklaarde Van Hemmen.

De ceremonie werd voor de negende maal gehouden. De bijeenkomst is nauw verbonden met de Exodus-wandeltocht, die altijd gelijktijdig in en rond Huissen wordt gehouden. Met de tocht wordt stilgestaan bij de uittocht van burgers uit Arnhem en omgeving in september en oktober 1944 en met hun terugkeer in 1945. De evacuatie was nodig vanwege de Slag om Arnhem. Ondanks de warmte namen zo’n 1050 wandelaars deel aan de tocht. Een stuk minder dan in de afgelopen jaren. Toen ging het om zo’n 1500 wandelaars. Al vanaf 5.00 uur zaterdagochtend kon worden gestart. De langste afstanden werden geschrapt.

Naar het overzicht