•• OPDAT WIJ NIET VERGETEN. ••

contact

Liberation Route event in Brussel is bijzonder geslaagd.

 
Vorig jaar organiseerde de Stichting Liberation Route Europe haar eerste congres in Brussel.Daarbij waren wij vertegenwoordigd met 3 personen van ons bestuur. Gezien de warme samenwerking met de Liberation Route Europe is het daarom vanzelfsprekend, dat wij ook dit jaar weer met een delegatie aanwezig waren. Twee bestuursleden, t.w. Guus Versmissen en Martien van Hemmen, togen naar Brussel alwaar op het terrein van de Koninklijke Militaire Academie het congres plaats vond.Zij werden vergezeld door Cees Pot, actief vrijwilliger van het Bevrijdingsmuseum. Het program voor de bijna 300 aanwezigen was gevarïeerd en informatief. Victoria van Krieken, voorzitster van de stichting gaf in een speels concept de ontwikkelingen aan waarin haar organisatie zich bevindt. Daarbij is opvallend de internationale ontwikkeling en de ambitie om herdenken te richten op jeugd en toekomst.
 
Hoogtepunt kwam wat ons betreft na de pauze toen bekwaam spreker en grondlegger Jurriaan de Mol het publiek positief uitnodigend benaderde met de koers die men zou moeten volgen richting het bereiken van een breed publiek; in het bijzonder wederom de jeugd. De inmiddels gearriveerde vice president van de Europese Commissie, de heer Frans Timmermans, hield een hartverwarmend betoog voor samenwerking en het recht doen aan geschiedenis. Hij hekelde de neiging bij sommige politici om de waarheid van geschiedenis naar eigen hand te zetten. Hij liet zich daarbij ook inspireren door eigen ervaringen en daarbij ook de reacties van zijn eigen kinderen. Terecht dat deze spreker veel en luid applaus kreeg.
 
Een hoogtepunt voor het Exoduscomité 
 
Na het formele deel van het congres kreeg Martien van Hemmen, als voorzitter van het Exoduscomité, de gelegenheid kennis te maken met Frans Timmermans. In het bijzonder werden wij getroffen door de belangstelling van de heer Timmermans voor de Marigold Memorial als symbool voor burgers in oorlogstijd.Bijzondere belangstelling was er voor de achtergrond van dit oorspronkelijk uit de Betuwe in 1945 ontsproten relaas. Met het grootste plezier werd de Marigold pin gestoken op het revers van de Vice president van de Europese Commissie. 
De heer Timmermans spreekt ook voor zich. Onze samenwerkingspartner de heer Josef Gietemann, loco burgemeester van de stad Kleve, was hier als drager van de Marigold pin vanzelfsprekend ook bij.​
 
Wij zijn zeer ingenomen met de hartverwarmende positieve reactie van de heer Timmermans en  hopen dat er een morele stap is gezet om eens tot een internationale dag van de burger in oorlogstijd te komen.
 
Onlangs is de Stichting Marigold Memorial opgericht en één van de speerpunten van het nieuwe bestuur is om daaraan te gaan werken. De voorzitter, de heer Ed Dumrese  heeft zich al duidelijk uitgesproken over deze ambitie.
 
Met een voldaan gevoel kijken wij terug op deze geslaagde tweede conferentie van de Liberation Route Europe, op het weerzien met gelijkgestemden en de ervaring met de heer Frans Timmermans.
De groepsfoto met de leiding en partners laat aan duidelijkheid niets te wensen over.
 
Naar het overzicht