•• OPDAT WIJ NIET VERGETEN. ••

contact

Nieuwe excursie outfit

Gelderland Herdenkt, dus ook de Betuwe. Dit jaar wordt de mislukte Operatie Market Garden herdacht. Nu, 75 jaar later, zijn er nog enkele burgers, die hun herinneringen nog kunnen delen. Gelukkig is veel van wat er '44-'45 is gebeurd verwerkt op schrift. Het boek Bevrijdingsbloesem is daar een mooi voorbeeld van.

Tal van organisaties gaan aandacht geven aan het thema WO II tijdens Gelderland Herdenkt en daarin past een lang gekoesterde wens van het Exoduscomité om excursies te gaan verzorgen voor belangstellenden. Inmiddels is een kerngroep geformeerd van 7 personen. Er zullen vanaf medio september periodiek excursies worden aangeboden. Tevens is het dan mogelijk om aan een WO II rondleiding deel te nemen. Dit initiatief zal zich richten op het thema 'Betuwe in de frontlijn'. De rondleidingen zullen  in eerste instantie plaats hebben in Huissen, dat met kernen als Gendt, Doornenburg, Angeren, Arnhem Zuid en Elden in onze omgeving nog 8 maanden onderdeel uitmaakte van bezet gebied. De start is in het Dominicanenklooster ( voormalig toevluchtsoord en noodhospitaal). Vervolgens bezoekt men het ere Massagraf ( waar circa 140 burgers zijn begraven), de Liberation Route Luisterkei en WO II  monument De Klok. Na afloop kan men het museum.'de Hof van Hessen' bezoeken.

In een later stadium zullen er fietsexcusies aan toegevoegd worden rond het Lingegebied.

De outfit voor het Exodus WOII gilde maakt onderdeel uit van 'Gelderland Herdenkt'. Jan Gerritsen leverde de Exodusblauwe jacks, waar we zichtbaar blij mee zijn.

nieuwe jacks

Met impressie van de nieuw jacks / excursie outfit.
Met dank aan Provincie Gelderland, gemeente Lingewaard en Jan Gerritsen Huissen.
Naar het overzicht