•• OPDAT WIJ NIET VERGETEN. ••

contact

Paneel geplaatst bij Sherman Tank

In 2019 werd de Shermantank op De Heuvel in Bemmel onthuld.

Het betreft een metafoor en dit vraagt om nadere informatie en een beschrijving van hetgeen in WO II gebeurd is.

Om die reden is er een drie-talig informatiepaneel geplaatst als integraal onderdeel van dit nieuwe monument dat onderdeel uit maakt van Gelderland Herdenkt.

Meer dan het paneel plaatsen zat er vanwege de coronacrisis niet in. Bij het plaatsen door 4 personen werd de sociale afstand in acht genomen.

Direct na plaatsing meldden zich al de eerste belangstellende fietsers en wandelaars.

Park Lingezegen koestert het WO II Herinneringslandschap dat in de natuur gelegen iedere dag bezocht kan worden.

Het monument is overigens ook onderdeel van een fietsroute die eveneens in september 2019 werd gepresenteerd.

Afgelopen weekend zou de formele onthulling van het monument hebben plaats gevonden. Daarbij zou de grote groep van 80 pipes en drums uit het Canadese Calowna aanwezig zijn geweest.

Wat 6 weken geleden nog haalbaar leek is nu niet meer aan de orde.

De officiële onthulling vindt nu plaats in april 2021. De Canadese consul laat weten dat wat de Canadezen betreft de groep alsnog aanwezig zal zijn.

We hebben dus iets om naar uit te kijken....

Bezoekers die een frisse neus halen kunnen echter nu al kennis nemen van het monument. De nabijgelegen Herdenkingskapel op De Heuvel completeert de sfeer en bezinningsmogelijkheid.

Zeker ook in deze zware en bizarre tijden.

Bij de onthulling in 2021 zal een brochure worden gepresenteerd met tekst en foto's van het paneel en de militair historische context van de hand van deskundige Dr. Jan Brouwer.

Nu het paneel bij de Shermantank is geplaatst kunnen belangstellenden die de Panelenroute fietsen er kennis van nemen.

Dat geldt voor iedereen trouwens; 365 dagen per jaar.

 

Naar het overzicht