•• OPDAT WIJ NIET VERGETEN. ••

contact

Persbericht 2 oktober 2021

PERSBERICHT Exoduswandeltocht en ceremonie bij ere-Massagraf

d.d. zaterdag 2 oktober 2021

Vergeet de oorlog
….en je hebt geen vrede
Vergeet de dood
….en je hebt geen leven

Huissen, september- oktober 2021

Op zaterdag 2 oktober vinden zowel de Exoduswandeltocht als de herdenkingsceremonie bij het ere- Massagraf op het Gedenkpark plaats.
Normaal gesproken vindt de wandeltocht plaats in het laatste weekend van de maand juni; in 1945 een maand waarin vele burgers terugkeerden na de 8 maanden durende evacuatie. De dynamiek onder die omstandigheden sluit aan bij de optimistische sfeer van de wederopbouw. Het evenement heeft derhalve in die situatie een bijna feestelijk en zeker positief karakter, ook muzikaal.

Dit jaar is het Exoduscomité eenmalig uitgeweken naar de datum 2 oktober.
Deze datum herinnert aan het fatale geallieerde bombardement dat de stad Huissen trof in 1944. Om die reden zal de dynamiek op die dag aansluiten bij dit drama en een meer ingetogen karakter hebben. Toch zal de veerkracht van burgers in oorlogstijd voor een aansprekend programma zorgen.

De organisatie van de herdenking is dit jaar in praktische zin in handen van het Exoduscomité. Dat opereert onder de paraplu van de samenwerkende organisaties van het Comité Herdenking 2 oktober. 

Op deze zaterdag zijn er diverse momenten waarop stil gestaan wordt bij de tragiek van 2 oktober 1944:
- 9.00 uur korte bloemlegging bij ’t Looveer ter herdenking aan de tragiek op 17 september 1944, waarbij de eerste 23 dodelijke slachtoffers vielen.
- 9.30 uur korte bloemlegging bij monument De Klok in de Vicariestraat ter herdenking aan de oorlogshandelingen en het bombardement op 2 oktober 1944.
- 13.00 uur uitgebreide ceremonie bij het ere-Massagraf, zoals aangegeven in bijlage.
Veel organisaties nemen hieraan deel en ook directe relaties van de slachtoffers zullen aanwezig zijn.
De herdenking zal zich richten op het thema Vrijheid waarbij de relatie uit WOII met de actualiteit zal worden benoemd.

Op de drie locaties zullen doedelzakspelers de serene sfeer versterken.
Bij het Massagraf zal ook de scoutingband zorgen voor passende ondersteuning. Zeer aansprekend is de voordracht ‘Terugkeer’ door mevrouw Door Mom. Ter plekke zal na de bloemlegging een speciale herdenkingskaart aan bezoekers worden
uitgereikt.

De Exoduswandeltocht:
Honderden wandelaars zijn al vroeg in de ochtend op pad en lopen één van de 5 afstanden. Zij maken kennis met unieke markeringen en hun relatie met het thema WO II. Dit geldt in het bijzonder voor het kasteel Doornenburg, de Kapel op De Heuvel met de Shermantank, de markeringen in Meinerswijk, De Praets, de John Frostbrug en het Massagraf te Huissen. Afhankelijk van de afstand loopt men langs de Linge en over dijken in het prachtige – soms
verstedelijkte- landschap. Verrassende rustplaatsen zoals De Heuvel, de Korenmaat, de Stadsblokken en het centrum van Huissen garanderen ontspannende momenten voor de wandelaars.


Voor vragen kunt u zich richten tot
Martien van Hemmen, Vz. Exoduscomité telefoon 0645624016.
Marsleider: Dennis Elfferich 0620901357

Naar het overzicht