•• OPDAT WIJ NIET VERGETEN. ••

contact

Record aantal wandelaars voor de Exodus wandeltocht

Op 25 juni vond de zesde Exoduswandeltocht plaats. Maar liefst 1728 wandelaars wisten die ochtend de weg naar Huissen centrum te vinden.Te midden van een grote groep kinderen werd door jeugdjournaal journalist Taco Rietveld de jongste deelneemster, van de komende Nijmeegse Vierdaagse in juli voorgesteld, de 11 jarige Caithlyn Rosmalen.

( foto met camera)

Natuurlijk was weer menigeen trots op het krijgen van de Exodus medaille
moeder spelt medaille op
(moeder spelt medaille bij kind)
 
De doedelzakspelers lieten hun sfeervolle indringende  muziek horen in Doornenburg; op De Heuvel en op De Praets.
doedelzak lesgeven wandeltocht 2016
Tussen de bedrijven door werd les gegeven aan belangstellenden
 
Ondanks de Ramadan was het echtpaar Ali uit Gendt van de partij. Dit  met het gezin uit Aleppo gevluchte echtpaar was terecht trots op deze prestatie..Zij herkennen in de geschiedenis van WO II in de Betuwe ook hun ellendige verhaal uit Syrië.
medaille opspelden
(voorzitter Exodus Comite Martien van Hemmen speldt de medaille op). 
Natuurlijk maakt het thema van de oorlog onderdeel uit van het karakter van de Exodustocht. Naast de sportieve activiteit, in een omgeving van natuur en gezelligheid, is er de ceremonie bij het Massagraf. 
Minke leest de namen voor bij het massagraf wandeltocht 2016
Minke,Mariël en Roel  lazen de indrukwekkende lijst voor met 62 namen van in het Massagraf begraven kinderen van 18 jaar en jonger. Nour wist harten te raken met zijn relaas over het vernielde en verlaten Aleppo.
 
Je mag concluderen dat men de Exodustocht koestert als een sportieve voorbereiding op de Nijmeegse Vierdaagse, maar ook als een recreatieve ontspanningsvorm. Maar tevens als een hedendaags signaal, dat de exodus van meer dan 70 jaar geleden een relatie heeft met het heden.
 
De dynamiek van de dag sprake velen aan en de organisatie kon zich verheugen over het aantal van 1728 deelnemers.
Het spreekt voor zich, dat binnen een dergelijke positieve dynamiek de regen van de namiddag geen spelbreker was, maar slechts een ongemak.
 
Een dergelijk evenement kan alleen plaats vinden dankzij de sponsors en de tientallen vrijwilligers. Allen dank!
In 2017 vindt de exodustocht weer plaats op de laatste zaterdag van juni, en wel op 24 juni.
 
Heb je onderweg leuke foto's gemaakt en je wilt deze op onze website terug zien? Dat kan, stuur deze naar info@exodushuissen.nl
Kijk voor meer foto's deze week nog naar onze website exodustocht.nl / archief / media 
 

Onderstaand een leuke samenvatting gemaakt door Omroep Lingewaard.

Onderstaand een leuke samenvatting gemaakt door Park Lingezegen.

Naar het overzicht