•• OPDAT WIJ NIET VERGETEN. ••

contact

Sarah Thurlings-Heijse nieuwe directeur van het Airborne Museum

Het bestuur van het Airborne Museum heeft Sarah Thurlings-Heijse benoemd tot de nieuwe directeur. Zij zal per 1 mei a.s. in dienst treden van de Stichting Airborne Museum ‘Hartenstein’.


Sarah Thurlings is nu nog werkzaam bij Stichting Oneindig Noord-Holland als directeur-bestuurder. Zij is aangenomen op grond van haar ruime kennis en ervaring met cultureel ondernemerschap, haar relevante netwerk en werkervaring op het snijvlak van cultuur en toerisme. Het Airborne Museum heeft het volste vertrouwen dat het internationale beleid van het museum met spraakmakende tentoonstellingen onder haar leiding verder vorm krijgt.
Sarah Thurlings is geboren en getogen in het Zeeuwse Middelburg. Zij studeerde Urban Design aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht en Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Utrecht. Zij startte haar loopbaan als freelancer en galeriemanager bij Morren Galeries in Utrecht en Amsterdam. In 2008 startte zij als Rijkstrainee en werkte zij twee jaar voor het Atelier Rijksbouwmeester en voor het voormalige Instituut Collectie Nederland. In 2010 verruilde zij het Rijk voor de Provincie Noord-Holland en werkte daar drie jaar als beleidsadviseur cultuurhistorie. Tijdens deze periode bedacht en ontwikkelde zij het succesvolle digitale platform Oneindig Noord-Holland. Vanaf 2013 werd dit erfgoedplatform verzelfstandigd in een stichting en werd Sarah Thurlings door de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland benoemd als kwartier makend directeur-bestuurder van de nieuwe stichting. Zij ontwikkelde en realiseerde sinds 2010 verschillende grootschalige publiekscampagnes en business cases voor het culturele domein. In 2014 zette Sarah Thurlings Oneindig Noord-Holland landelijk op de kaart door de overname van de digitale nalatenschap van het Nationaal Historisch Museum (innl).
Sarah Thurlings over haar benoeming: ‘Ik ben ontzettend trots dat ik vanaf 1 mei mag starten als nieuwe directeur van het Airborne Museum. Naast het indrukwekkende verhaal dat het museum jaarlijks aan meer dan 100.000 mensen vertelt over de Slag om Arnhem en de gevolgen hiervan voor Oosterbeek en Arnhem, is bewustwording over het leven in vrijheid nog steeds actueel en noodzakelijk. Ik hoop met mijn ervaring bij te kunnen dragen aan het overbrengen van deze boodschap aan een zo breed mogelijk publiek en daarmee de herdenking aan de missie van 1944 levend te houden voor toekomstige generaties’.
Bestuursvoorzitter Cees van den Vlekkert over de benoeming van Sarah Thurlings:
De uitdagingen waar het Airborne Museum voor staat vragen, mede door het huidige tijdsgewricht, om een onorthodoxe visie en aanpak. Om de herinnering in de toekomst levend te houden is sterk cultureel ondernemerschap van belang. Door samenwerking met andere partijen, telkens opnieuw aandacht vragen van het publiek door middel van aansprekende thema’s en het op een moderne wijze bedrijven van marketing moeten de bezoekersaantallen groeien. Het bestuur is van mening dat met de benoeming van Sarah Thurlings hier op een uitstekende wijze invulling aan gegeven kan worden.

Naar het overzicht