•• OPDAT WIJ NIET VERGETEN. ••

contact

Startschot in nieuw boek WOII van Michel Bongers

Op 12 februari hadden bestuursleden van het Exoduscomité een vervolggesprek inzake samenwerking. Daarbij gaat het natuurlijk om het schrijven van een boek; een historische roman. Velen kennen Michel Bongers als iemand die boeiende streekromans geschreven heeft. Vaak weet hij feiten met lokaal bekende mensen op een natuurlijke wijze als het ware te verbinden. Bijzonder en succesvol was het in 2014 gepubliceerde boek 'De Heuvel' waarin hij kennis van hetgeen in WOII is gebeurd herkenbaar bij de lezer weet te brengen. Hij weet vragen op te roepen en die in zijn boek te verwerken om zodoende bij feiten en gebeurtenissen te komen.
 
Daarbij wordt het historisch verantwoorde deel centraal gesteld, zoals de strijd, de bombardementen, de onderwaterzetting, de evacuatie en de terugkeer. Hij richt zich niet primair op de jaartallen, maar op de burgers en hun miserabele positie; rechteloos, kwetsbaar en bij ontbreken van de rechtstaat. Tegelijkertijd weet hij de burger te positioneren als degene die desondanks niet verslagen wordt; die overeind blijft en kracht haalt uit de ervaringen en zelfs humor heeft en liefde blijft kennen. Michel gaf zijn eerste ideeën prijs inzake een te schrijven boek over de oorlog die woedde in de periode '44-'45 in de Over Betuwe. Een boek dat in de herdenkingsjaren 2019-2020 zal worden gepresenteerd; het Exoduscomité is daarin de partner.
De vervolgstappen worden gezet: in materieel opzicht door het comité inzake drukken, publiceren, financïele elementen e.d. en Michel Bongers.....hij broedt voort op het maken van een bijzonder herdenkingsboek Over Betuwe WOII.
 
Zodra er meer ontwikkelingen zijn volgt er een update.
 
bongers en jan in t hout
Michel Bongers en bestuurslid Jan in 't Hout bevestigen de prettige samenwerking
Naar het overzicht