•• OPDAT WIJ NIET VERGETEN. ••

contact

Stille Helden Pad is officieel onthuld

Binnen de week van Market Garden herdenkingen viel de onthulling van het Stille Helden Pad in Elst op. Het pad betrekt de wijk Westeraam via Lingestraat met het Herinneringslandschap WO II. Hierin werken Overbetuwe en Lingewaard samen. Enkele leerlingen van het OBC droegen het mooie gedicht "Vertel me" voor met verve.
De Evacuatiegroep beeldden de vluchteling uit op passende wijze. Ook enkele  vertegenwoordigers van historische kring, ge
meenten, Park Lingezegen en het Bevrijdingsmuseum waren bij de ceremonie aanwezig die vakkundig geleid werd door Jan Castelein. De speech van Wethouder van Baal, van Gemeente Overbetuwe, was indrukwekkend en vertelde over het lichtend voorbeeld Cora Baltussen uit Driel. 
groep bij onthulling stille helden pad
De onthulling van het Stille Helden Pad is een ode aan de burger in oorlogstijd, die zich eet te handhaven en daarnaast ook vaak in staat is om anderen te helpen. Enige jaren geleden werd in de reeks van 9 naamgevingen tot dusverre in de openbare ruimte als eerste het Patrouille Pad en het Frontlijn Pad onthuld. Alle teksten zijn vermeld in de Engelse, Duitse en Nederlandse taal. Steeds meer wordt het Herinneringslandschap, dat voor een groot deel in Park Lingezegen is gelegen, zichtbaar. Met schuttersputten, informatiepanelen en WO II markeringen zoals het Verzoeningspaneel, de herdenkingskapel De Heuvel en WO II monument De Vleugel wordt het een unieke ontdekkingsplek over het thema WO II. Gaandeweg ontstaat éen der grootste aaneengesloten Herinneringslandschappen WO II in Nederland. Dit grotendeels in Park Lingezegen, dat ook thema's als natuur, kunst  en cultuur in haar identiteit heeft omarmd.
 
Meer foto's van de onthulling zijn te zien in het menu onder archief/foto's/2016
 

Gedicht "Vertel me....", voorgedragen door de leerlingen Christian Paul en Emma Roessink van OBC Elst.

Vertel me,
wat er mis is met de vrede.

Zeg me,
wat er goed is in het kwaad.

Deel me mee,
wat er fijn is aan de smart.

Laat me weten,
waarom we oorlog moeten voeren.

Vertel me eerst hoe het gesteld is,
met de vrede in je hart.

 

Naar het overzicht