•• OPDAT WIJ NIET VERGETEN. ••

contact

Toevoeging op Shermantank uitbeelding volgt

Sedert 29 september is een nieuwe aanwinst te bewonderen als onderdeel van het Herinneringslandschap in Park Lingezegen. Het is een uitbeelding die als het ware staat in de schaduw van de herdenkingskapel op De Heuvel nabij de Linge. Beide zijden van de cortenstalen tank vertellen een verhaal. Dit walking around monument is een metafoor, die de bezoeker uitnodigt tot bezinning.

Eén zijde toont de hardheid van de oorlog die in de regio woedde.Aan de andere zijde staat de Marigold, de goudsbloem, als symbool voor burgers afgebeeld met de sprekende tekst: IEDERE BURGER TELT.

Eind april 2020 zal een voltooiing plaats vinden van dit bijzondere project. Dan zal in de periode dat de Betuwe daadwerkelijk was bevrijd en de eerste evacuees weer terug konden komen in het Niemandsland, een informatie paneel worden onthuld. Dit zal wederom een drietalig paneel zijn.  Dit maal met informatie over de slag die rondom De Heuvel werd geleverd in de periode 1944-1945. Tevens zal er een uiteenzetting komen over de betekenis van de metafoor en de ondersteunende relatie naar de nabijgelegen kapel. Dit project vindt plaats in het kader van Rivierenland Herdenkt en 75 jaar vrijheid. E.e.a. is opgenomen in de nieuwe fietsroutes WO II. Tevens zal aandacht gegeven worden aan de organisaties, die dit project hebben ondersteund.

In verband met aan ons gestelde vragen is voor bezoekers op de tank tijdelijk een verwijzing te zien naar het nog te plaatsen infopaneel. Feit is inmiddels wel, dat de nieuwe aanwinst zeer wordt gewaardeerd.

Naar het overzicht