•• OPDAT WIJ NIET VERGETEN. ••

contact

Uitnodiging jaarlijkse 2 oktober herdenking

Uitnodiging

Op 2 oktober 2019 vindt de jaarlijkse plechtigheid plaats die herinnert aan het grote bombardement van 2 oktober 1944,

Nu 75 jaar geleden. We beginnen in de Stadskerk, die symbool staat voor de Wederopbouw, met een korte herdenking.
Bij de sprekers horen mevrouw Josan Meijers, wnd. burgemeester en de heer Jan Terlouw.
Daarna is er een stille tocht naar het Ere-Massagraf op het Gedenkpark en naar monument De Klok.
Na afloop van de plechtigheid (rond 20.30 uur) is er gelegenheid voor een informeel samenzijn in de nabijgelegen voormalige raadszaal.
Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld! 

Plaats: Stadskerk Huissen-Centrum
Datum: woensdag 2 oktober 2019
Tijd: 19.00 - 20.30 uur
Openstelling vanaf 18.45 uur
Indien u een organisatie vertegenwoordigt, vragen wij u dit vooraf kenbaar te maken via comite2oktober@gmail.com

Het Comité Herdenking 2 oktober bestaat uit de volgende organistaties:
* De Huissense Gilden
* Stichting Gedenkpark Huissen-Stad
* Stinase
* Historische Kring Huessen
* Scoutingband Huissen
* Exoduscomité
i.s.m. Ondernemersvereniging Huissen en Gemeente Lingewaard

Naar het overzicht