•• OPDAT WIJ NIET VERGETEN. ••

contact

Verklaring m.b.t. situatie in de Oekraïne

Wegkijken is geen optie

In 1944-1945 waren na de operatie Market Garden vele tienduizenden burgers gedwongen geëvacueerd. Om het leed en de vastberadenheid van kwetsbare burgers niet te vergeten organiseert het Exoduscomité jaarlijks de Exodustocht en andere activiteiten. Zo werd het symbool van de Marigold, de Goudsbloem, op de universiteit van Wageningen geïntroduceerd.

De Goudsbloem, in het latijn Calendula, heeft een infectie-werende werking en burgers die de dreiging van oorlog ervaren kan het troost bieden.

De Goudsbloem, de Marigold, is daarmee een symbool tegen mensonwaardige onderdrukkende systemen en leiders die ten oorlog trekken.

Op 14 april organiseert het Exoduscomité samen en onder de vleugels van de Marigold Foundation een eerste Marigold Symposium.

 

Momenteel - anno 2022 - dreigt in Europa wederom een sliert van oorlogsellende te ontstaan.

In het na-oorlogse Europa leidde 1n 1974 een conflict om Cyprus tot escalatie en werden duizenden burgers het slachtoffer. Leidend naar een gedwongen verhuizing.

In de periode 1991- 2001 viel Joegoslavië uiteen en wederom moesten burgers het ontgelden. Velen werden slachtoffer van etnisch geweld en duizenden sloegen op de vlucht.

 

 

Anno 2022 is wegkijken geen optie:

Het optreden van president Poetin kan op geen enkele manier gerechtvaardigd worden. De aanval op de Oekraïne als land leidt tot vluchtelingenstromen. 

Burgers, veelal vrouwen, kinderen en andere kwetsbaren, zullen de wijk moeten nemen en trachten het geweld te ontvluchten.

Deze door oorlogsgeweld veroorzaakte ontregeling verdient afkeuring.

Natuurlijk wordt door medeleven en door het symbool van de Goudsbloem de positie van de kwetsbare burgers niet feitelijk verbeterd.

De waarde zit veeleer in de handreiking richting die burgers en het niet wegkijken.

We mogen ons niet schikken in de rol die één van de laatste dictators in Europa ons wil toebedelen.

Laat de Calendula, de Goudsbloem, het verbindende anti gif zijn; voor alle volkeren, inclusief het Oekraïnse en het Russische.

 

Bestuur van het Exoduscomité 

1 maart 2022

 

Naar het overzicht