•• OPDAT WIJ NIET VERGETEN. ••

contact

WOII Sherman tank in de maak

Wellicht is het velen bekend, dat we dit jaar stil zullen staan bij de herdenking van '75 jaar na Market Garden'. Deze operatie mislukte jammerlijk en dat heeft men in deze regio geweten. Het gevolg was, dat de Betuwe frontgebied werd en dat de bewoners huis en haard moesten verlaten. Er ontstond een Niemandsland waar alleen militairen verbleven. Bij de gevechten tussen de strijdende partijen vielen vele burger slachtoffers. Stille getuigen zijn daarvan bijvoorbeeld de Massagraven in Angeren en Huissen. Het Massagraf te Huissen, waar circa 160 burgers begraven liggen wordt regelmatig opgenomen in programma's van degenen, die zijn geïnteresseerd in de periode '44-'45.

Eind september en begin oktober 1944 werd er hevig gevochten rondom De Heuvel nabij de Linge. Vele miliairen lieten het leven en nog recentelijk werden stoffelijke overschotten gevonden. Ook van een circa 17 jarige Duitse soldaat. Bij die strijd vonden man tegen man gevechten plaats en er werden ook tanks ingezet. De Duitse Tigertank was uitermate gevreesd. De Shermantanks van de geallieerden waren er in grote getale en zijn ook min of meer symbool voor de uiteindelijke bevrijding van de regio. Om die reden wordt er gewerkt aan een hedendaagse kunst uitbeelding van de Sherman als oorlogsmonument.

bordbusters sherman tank

Het Exoduscomité is uitermate verheugd, dat lokale bedrijven zoals BordBusters en FrankJeurissen weer bij de produktie betrokken zijn. Onlangs kon de papieren fase van de productie bij BordBusters worden voltooid. U zult nader bericht worden over dit unieke project.

Naar het overzicht