•• OPDAT WIJ NIET VERGETEN. ••

contact

Contract met Rode Kruis weer verlengd

Velen kennen inmiddels de Exoduswandeltocht die verbonden is aan het WO II thema van de vluchteling in oorlogstijd. In 1944/45 was ook het Rode Kruis belast met begeleiding, opvang en eventueel opsporen van vluchtelingen in onze regio. Het was dus een vanzelfsprekendheid dat 5 jaar geleden een partnerschap tot stand kwam tussen het Exodus comite en Rode Kruis Arnhem. Concreet betekent het ook dat het Rode Kruis tevens ons Goede Doel is van de Exodus wandeltocht. Jaarlijks draagt het Exoduscomité een bedrag van minimaal 750 euro af aan het Rode Kruis. Zodra het aantal wandelaars de 1500 te boven gaat, zoals in 2016, wordt dit bedrag per deelnemende wandelaar verhoogt.
 
Het partnerschap in de wandeltocht leidt ook tot bredere samenwerking. Zeer bijzonder was de her-uitgave door het Exoduscomité van het bijzondere boekje 'Zij, die voor U paraat stonden' van Rode Kruisveteraan Chil Szerkowski (1945). Dit was een succes en nog regelmatig worden de boekjes gekocht (je kunt het boekje bestellen via onze webshop).
 
Samenwerken zit zowel het Rode Kruis als het Exoduscomité in het bloed. Onlangs werd dit tijdens een 'formele' bijeenkomst bevestigd. Voor de komende 5 jaar geldt dat het Rode Kruis weer de Goed Doelen partner is voor het Exoduscomité maar ook dat ze paraat staan met professionele vrijwilligers om de wandelaars van de Exodustocht te ondersteunen met EHBO. Uw deelname betekent dus dat u het Rode Kruis steunt.
De Exoduswandeltocht laat u kennis maken met WO II elementen en natuur in de Betuwe in een gebied tussen Doornenburg tot aan Meinerswijk(Arnhem-zuid).
Reserveer zaterdag 24 juni dus in uw agenda en kijk voor meer info: www.exodustocht.nl of schrijf je alvast in met korting
 
contractondertekening Rode Kruis
Beide besturen bevestigen met plezier de voortzetting van de samenwerking ( li>re Martien van Hemmen (Vz Exodus), Max Bozon(Exodus), Jan Hutten(Vz Rode Kruis Arnhem), Margareth Bouwmeister (Rode Kruis Arnhem)
foto vrij van rechten : Rode Kruis Arnhem
Naar het overzicht